Enhedslisten vil have serviceniveau genoprettet i dagplejen

Pressemeddelelse 28. december 2011

De seneste opstramninger på dagplejen i Svendborg Kommune er gået for vidt, mener Enhedslisten, som vil have Udvalget for børn og Unge til at kigge på serviceniveauet igen på mødet i januar.

– De historier jeg hører fra forældre med børn i dagplejen, gør det klart for mig, at de seneste stramninger på dagplejen må revurderes. De besparelser som man vedtog i budgetforliget for 2011 ved at nedlægge vuggestuepladser til fordel for dagpleje, har vist sig ikke at kunne realiseres. Enhedslisten har været mod denne udvikling, hvor man har frataget forældrene muligheden for at vælge vuggestue, og nu da besparelserne er udeblevet, er Sorte Per endt hos forældrene i dagplejen. Det er ikke rimeligt! Realiteten er at man har vedtaget besparelser på et urealistisk grundlag, og der er ikke taget højde for nye overenskomster. Nu må partierne bag det seneste budgetforlig indse, at der må ske en genopretning af dagtilbudsområdet, forklarer Enhedslistens Jesper Kiel om baggrunden for at kræve sagen op i udvalget.

Enhedslisten havde i sit forslag til budget afsat ekstra midler til at vuggestuepladser kunne oprettes. Enhedslisten havde endvidere fjernet den indbyggede besparelse på 0,25 % som rammer hele den kommunale service.

Dagsordenspunkt til 11. januar

Enhedslisten ønsker følgende sat på dagsordnen på mødet i Udvalget for børn og unge 11. januar 2012
Revurdering af serviceniveau for dagpasning i dagpleje og vuggestue

Baggrund
Nedskæringerne i de seneste års budgetter med nedlæggelse af vuggestuepladser til fordel for dagpleje har ikke givet de tiltænkte besparelser. De seneste omlægninger på dagplejeområdet for at sikre de vedtagne besparelser har givet en del negative reaktioner fra forældre. Derfor bør hele området og de seneste stramninger genovervejes, og det vedtagne budget bør tilføres de nødvendige midler for at opretholde et rimeligt serviceniveau.
Forslag
Følgende ønskes belyst af administrationen og drøftet politisk med henblik på at vedtage ændringer af serviceniveau og budget:
– Serviceniveauet inden for dagplejen – gennemgang og revurdering af de seneste ændringer.

– Behov for vuggestuepladser – hvor er der ekstra behov og hvor er der mulighed for ekstra pladser.

– Økonomiske konsekvenser af et fastholdt eller forbedret serviceniveau. Ansøgning til økonomiudvalget om den nødvendige tillægsbevilling.

Til Enhedslistens startside