Kommunen skal møde syge borgere

Pressemeddelelse 27. januar 2012

Opdateret 2. februar 2012

Byrådsmødet vedtog at bakke op om forslaget og oversendte forslaget til udvalgene.

Læs: Byrådet: Syge borgeres retssikkerhed skal forbedres

Aktivister i byrådssalLangtidssyge, som søger førtidspension eller fleksjob, skal kunne tale deres sag for de udvalg, der træffer afgørelse, det mener Enhedslisten.

På byrådsmødet tirsdag 31. Januar har Enhedslistens byrådsmedlem Jesper Kiel rejst forslag, som skal åbne op for at borgerne kan møde udvalgene inden afgørelsen træffes:

Borgerne føler ikke de bliver hørt. Det har været et af kritikpunkterne efter kommunens drastiske reduktion i nye førtidspensioner og fleksjob. Jeg synes vi skal udvide borgernes retssikkerhed, så de får mulighed for at forklare deres sag i udvalgene, der træffer beslutning om fleksjob eller førtidspension. Det er ikke borgerens egen sagsbehandler, der træffer beslutningen. Derfor er der behov for at ændre proceduren og jeg tror det vil sikre en bedre sagsbehandling.

Læs Enhedslistens forslag på byrådsmødet 31. januar 2012: Forbedring af syge borgeres retssikkerhed

Se også:

Fortsæt presset på regeringen for bedre vilkår for de sygeForslag om revurdering af praksis overfor syge sendt i udvalg