Kommunen skal gøre ekstra indsats for akutjob i Svendborg

Opdateret 18. Dec 2012

Der var bred opbakning til Enhedslistens forslag og man valgte at sende forslaget til endelig behandling i Arvbejdsmarkedsudvalget.

Pressemeddelelse 12. dec. 2012

Enhedslisten vil have Svendborg kommune til opslå alle ledige stillinger som akutjob og samtidigt skal byrådet måned for månd kunne følge om de lidt over 600 udfaldstruede langtidsledige nu også får job.

– Jeg synes at vi i Svendborg Kommune skal gøre vores yderste for at sikre jobs til flest mulige af dem som efter nytår står til at falde ud af dagpengesystemet. Derfor skal kommunen åbne op for at samtlige stillinger er til rådighed som akutjob. Men vi skal også følge udviklingen måned for måned, for at sikre at de langtidsledige reelt også får en god andel at de opslåede akutjob, forklarer Enhedslistens byrådsmedlem Jesper Kiel om forslaget

Enhedslisten har til byrådsmødet 18. dec stillet forslag om at kommunen ikke bare opslår midlertidige stillinger som akutjob, men opslår samtlige stillinger som akutjob.

Forslag til byrådsmødet 18. december 2012

Ekstra indsats for langtidsledige

Baggrund

Svendborg Kommune har allerede valgt at opslå midlertidige stillinger og vikariater som akutjob, for derved at give langtidsledige, som risikerer at falde ud af dagpengesystemet, en ekstra chance for at komme i arbejde. Over 600 i Svendborg-området er i fare for at falde ud af dagpengesystemet og miste deres forsørgelsesgrundlag, derfor er der behov for en yderligere indsats.

Forslag

Enhedslisten foreslår følgende for at styrke indsatsen ved at:

  • Samtlige jobs i Svendborg Kommune opslås om muligt som akutjob
  • Administrationen udarbejder hver måned resten af året en opgørelse til byrådet over hvor mange af de udfaldstruede langtidsledige, der er kommet i job i kommunalt og privat regi. 
På mødet foreslog Enhedslisten desuden
 
Forslaget tilføjes:

* Ved stillinger i Svendborg Kommune har ansøgere, som hører under
akutjobordningen ikke forrang for langtidsledige, som allerede har mistet
deres dagpengeret.

* Det sikres at der såvidt muligt indkaldes kvalificerede langtidsledige
til jobsamtale for alle stillinger i Svendborg Kommune.

* Svendborg Kommunes beslutninger vedr. akutjob søges også implementeret i
kommunalt ejede virksomheder.