Uambitiøs klimaindsats

Partierne bag budgettet for 2013 har kun afsat midler til at igangsætte energirenovering, der bliver ikke midler til at gennemføre en samlet klimapolitik, som sikrer en årlig reduktion af CO2-udslip, det står fast efter møde i Udvalget for Miljø og Teknik og det kan Enhedslisten ikke bakke op om. 

 

7. januar 2013 – Møde i Udvalget for Miljø og Teknik

  • Der er ikke afsat en klink til at gennemføre en overordnet klimapolitik, tiltagene omkring energirenovering er gode og nødvendige, men det kan ikke stå alene. Vi skal sikre at vi årligt har en CO2-reduktion, hvis vi skal nå de overordnede klimamål, det kræver planlægning, omlægning til vedvarende energi og vi skal have kigget på fx transport og landbrug. Reelt har budgetforliget sat udkastet til klimapolitik på stand by udtaler Enhedslistens medlem i udvalget Jesper Kiel.

I forhold til arbejdet med at gennemføre energirenovering af private boliger fik Enhedslisten opbakning til at Sydfyns Elforsyning får mulighed for at være partner i projektet. Der var ellers lagt op til at Energi Fyn alene skulle være partner.

Omkring klimapolitikken, som alle i byrådet bortset fra Enhedslisten, havde sendt tilbage til udvalget, fordi der ikke er afsat midler til at gennemføre den i budget 2013, valgte udvalget at fastholde ambitionen. Der var på udvalgsmødet ellers lagt op til at der skulle starte en ny proces omkring kommunens klimamålsætninger.

  • Det var helt håbløst at skulle bruge hele 2013 på at lave en mindre ambitiøs klimapolitik. Det er ikke det der er brug for. Jeg tilfreds med at udvalget valgte at holde fast i udkastet til klimapolitik og så prøve at inddrage andre lokale aktører, det bliver svært uden en reel prioritering fra kommunens side, men i det mindste vælger vi ikke at gå tilbage til start forklarer Jesper Kiel.