Enhedslisten: Svendborg Kommune skal sige nej til lockout af lærerne

Pressemeddelelse 12. Marts 2013

Enhedslisten rejser forslag i økonomiudvalget om at Svendborg Kommune ikke deltager i lockout af lærerne.

– Jeg mener at KL har varslet en konflikt, som er helt ude af proportioner. Jeg synes, vi må sige det, som det er: En lockout vil få uoverskuelige konsekvenser for børn og forældre. Svendborg Kommune vil ikke kunne sikre hverken undervisning eller pasning af de omkring 5000 elever i tilfælde af en lockout. Det er kommunens opgave at sikre undervisning og derfor må vi sige til KL, at vi ikke sender vores lærere hjem. KL må se at få fundet en forhandlingsløsning uden en altomfattende konflikt, forklarer Jesper Kiel, Enhedslistens medlem af økonomiudvalget.

Forslaget bliver rejst på økonomiudvalgsmødet 19. marts knap to uger før en lockout kan være en realitet. Enhedslisten mener kun at kommunerne har afgivet mandat til at forhandle, derfor er det kommunerne, som konkret kan tage stilling til at iværksætte lockouten og det vil Enhedslisten altså have stoppet.

 

Forslag til møde i økonomiudvalget 19. Marts 2013:

Svendborg Kommune skal sige nej til lockout af lærerne

Baggrund:
Kommunernes Landsforening (KL) har varslet lockout af lærerne fra 1. april. Bliver lockouten en realitet, vil eleverne ikke få den undervisning, de var tiltænkt. Samtidig bliver det umuligt for Svendborg Kommune at overholde en række andre bestemmelser i folkeskoleloven blandt andet lovens kapitel 5 om undervisningspligt.

De danske kommuner alene har givet KL mandat til at forhandle med de faglige organisationer, men ikke til at erklære kampskridt overfor samme organisationer.
Svendborg Kommune ikke har noget udestående med Danmarks Lærerforening, som kan retfærdiggøre erklæring om lockout. En lockout vil i givet fald vil medføre manglende undervisning af kommunens over 5000 skolebørn i en ukendt periode. Kommunen vil ikke være stand til at sørge for pasning af børnene og dermed bringes tusindvis af forældre i meget svær situation. Derfor bør Svendborg Kommune ikke tage skridt til at lockoute lærere ansat i Svendborg Kommune.

Forslag til beslutning:

• Svendborg Kommune vil sikre overholdelse af Folkeskoleloven og opfordrer KL til at forhandle uden truslen om den meget omfattende lockout. Svendborg Kommune undlader derfor at iværksætte lockouten overfor de i kommunen ansatte lærere.

Stillet af Jesper Kiel, byrådsmedlem for Enhedslisten