Enhedslisten vil fastholde lokal aftale om arbejdstiden med lærerne i Svendborg

Enhedslisten vil gentegne de lokale aftaler om arbejdstiden, som Svendborg Kommune har med den lokale lærerkreds. Allerede tirsdag 30. April har Enhedslisten fremsat forslaget i Svendborg Byråd.  Enhedslisten mener ikke Svendborg Kommune har været utilfreds med den arbejdstidsaftale, der er lokalt med Øhavets Lærerkreds og vil derfor have tilslutning i Svendborg Byråd til at forsætte aftalen efter, at Folketinget har afskaffet den landsdækkende arbejdstidsaftale.

Pressemeddelelse 27. April 2013

– Jeg har ikke hørt nogen i Svendborg byråd, som var utilfredse med de arbejdstidsaftaler, vi har med Øhavets Lærerkreds.  Så sent som i tirsdags roste Socialdemokraternes gruppeformand Hanne Klit, den lokale arbejdstidsaftale. Derfor går jeg udfra at der kan skabes flertal i byrådet for at indgå en ny tilsvarende aftale. Mette Freederiksen har gjort det klart at hun ikke kan forhindre kommunerne i at lave lokale aftaler, det synes jeg vi skal benytte sig af, forklarer Enhedslistens medlem af byrådet i Svendborg.

Forslag til byrådsmødet 30. April

Fastholdelse af lærernes aftaleret

I forbindelse med lockout og overenskomstforhandlingerne mellem KL og Danmarks Lærerforening er der skabt usikkerhed om lærernes ret til at indgå aftaler om arbejdstiden.

Svendborg Kommune har hidtil indgået lokalaftaler omkring lærernes arbejdstid og har været tilfreds med disse.

Svendborg Kommune, skolelederne og Øhavets Lærerkreds har indledt en fælles kursusrække for ledere og tillidsrepræsentanter på kommunens skoler i konstruktiv forhandling. Kurserne strækker sig ind i 2014.

Sammenkædningen af regeringens forslag om en folkeskolereform og overenskomstforhandlingerne har skabt tvivl om, hvorvidt kommunerne fremover ønsker at indgå i konstruktive forhandlinger på de nuværende niveauer: kommune/lærerkreds, skoleleder/tillidsrepræsentant og skoleleder/lærer.

På den baggrund foreslår Enhedslisten følgende til vedtagelse:

Efter afslutningen af lockouten ønsker Svendborg Kommune:

• at videreføre den nuværende lokale aftale med Øhavetslærerkreds om arbejdstiden.
• at Svendborg Kommune fremadrettet indgår aftaler med Øhavets Lærerkreds og ønsker at samarbejdet med lærerne bygger på aftaler. Derfor fortsættes den igangværende kursusrække

Bilag:
http://www.kredskontoret.dk/aftaler/lokale+arbejdstidsaftaler/svendborg