Der er ikke behov for et parkeringshus!

Maj 2013

Et snævert flertal i byrådet bestående af de borgerlige og Bjarne Hansen kræver at få et parkeringshus med plads til 200 biler i Hulgade, for at sætte gang i omdannelsen af torvet. Men har de overvejet om kravet giver nogen mening? Statistikken viser tydeligt, at der kun omkring lørdag middag er fuldt belagt på nogle af de mest populære pladser. Om lørdagen er der ikke parkering på torvet, så her vil omlægningen af torvet ikke have nogen betydning. Selv om lørdagen er der masser af ledige pladser til 8 kr i timen ved Jessens Mole og på Frederiksgade. Jessens Mole er 50 meter fra Hulgade og Frederiksgade ligger en smule tættere på torvet end et parkeringshus i Hulgade ville gøre.


Af Jesper Kiel, byrådsmedlem for Enhedslisten 

På Jessens Mole er der 37 stort set tomme parkeringspladser 50 meter fra Hulgade.

Et parkeringshus, hvor timeprisen vil blive 12 kr, vil give et dundrende underskud. Hvem skal betale? Svendborg Kommune vil skulle kaste 10-20 mio. kr ind i byggeriet. Vi har faktisk svært ved at skaffe de 16 mio. kr kommunen skal skyde i projektet med omdannelse af torvet, Ramsherred og trappen. Vil de borgerlige virkelig fordoble den kommunale udgift uden at kunne dokumentere behovet på parkering? Jeg stoler meget lidt på de borgerliges mavefornemmelser. I sidste valgperiode ville Venstre have et parkeringshus i Voldgade, hvor timeprisen skulle have været 12. kr. I 2010 indførte vi en timepris på 8 kr i Voldgade, med det resultat at pladserne var tomme. Hvis der var blevet bygget et parkeringshus i Voldgade, havde det været piv tomt og en økonomisk fiasko.

Jeg håber at nogen blandt Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance eller Bjarne Hansen besinder sig. Det er helt urimeligt at tage omdannelsen af torvet som gidsel, ved at kræve et parkeringshus og at hele projektets rækkefølge skal ændres. Alle i byrådet har støttet projektet, som er en gave for Svendborg med en støtte på 22 mio. kr fra Realdania, nu håber jeg ikke der går Venstre i den, så det hele forkludres og forsinkes. 

Bryder hele byen sammen hvis Torvet bliver bilfrit? 
Jeg har på facebook lagt en række billeder ud som viser at der stort set altid er plads at finde, og så selvom torvet ikke kunne rumme samme antal parkeringspladser som i dag. 

Her er et lille faktatjek:Tirsdag d. 28 maj kl. 16 : 41 biler på torvet, samtidigt var der ledige pladser: 27 Frederiksgade, 20 Jessens Mole og 28 i Rådhusgården.

  • Fredag d. 31. maj kl. 15 : 53 biler på torvet, samtidigt var der ledige pladser: 23 Frederiksgade, 27 Jessens Mole og 30 i Rådhusgården. 
  • Fredag 14. Juni kl. 11.30:  57 biler på torvet, var der ledige pladser: 28 Frederiksgade, 23 Jessens Mole. Der var ingen ledige i Rådhusgården, men til gengæld 150 i Voldgade . 
 
Bilag Størrelse
Offentlige parkeringspladser i Svendborg.pdf 47.22 kB