Krav om lavenergibyggeri i alle lokalplaner

Når den nye kommuneplan for Svendborg Kommune sendes i høring, lægges der op til at alle lokalplaner skal være omfattet af krav om lavenergibyggeri. Enhedslisten rejste forslag om at der udarbejdes en temalokalplan, som på tværs af lokalplanerne indfører kravet om lavenergibyggeri. Et enigt byråd bakkede op om forslaget. 

Byrådsmøde 25. juni 2013 

– Hvis vi skal gøre alvor af vores intentioner med at nedsætte CO2-udslippet i Svendborg Kommune, så skal alt nybyggeri bygges efter laverenergistandard. Med vores forslag bliver flere byggerier omfattet af lavenergikrav. Det kræver lidt større investering, men der vil blive sparet på varmeregningen i hele bygningens levetid, forklarer Jesper Kiel om forslaget.

 
Sydfyns Elforsynings nye domicil er lavenergibyggeri med bl.a. solceller i glasfacaden.
 
I 2009 fik Enhedslisten indført at alle nye lokalplaner indeholder krav om laverenergi.  Nu bliver alle lokaleplaner omfattet af kravet, ved at der udarbejdes en temalokalplan.