Sæt handling bag de fine ord om klimaet

 Læserbrev i Fyns Amts Avis 6. juni 2013

Svendborg Kommune vil gerne være grøn og klimavenlig. Sådan siger målsætningerne i byrådets klimapolitik, men når det kommer til at omsætte de kønne målsætninger til handling, går der cittaslow i processen. Man har stadig ikke fået ansat en klimakoordinator til at få sat skub i omstillingsprocessen, man har ikke fået købt elbiler til kommunen eller fået sat el-ladestandere op, man er langt bagud med klimakampagnerne for borgerne – og sådan kan man opremse den ene gode plan efter den anden, der er forsinket eller stadig ikke sat i gang.

Nanna Rask, biolog, kandidat til byrådet for Enhedslisten . Vornæs Skovvej 26, Tåsinge 

El-bilSvendborg kommune har valgt ikke anskaffe el-biler. 

Derimod har man lige vedtaget (d.28.maj) at udvide rundkørsler for 725.000 kr,- af kommunens sparsomme midler, for at opfylde spiritusfabrikken Altias ønske om at lade kæmpelastbiler køre med fabrikkens varer. Det er hverken klima- eller miljømæssigt en god investering.

Er konklusionen at Svendborg kommune kun kan handle hurtigt og effektivt, og afsætte de nødvendige økonomiske midler, når det handler om at servicere erhvervslivet, mens borgeres krav på et godt og fremtidssikret miljø og klima gang på gang bliver udskudt og måske slet ikke bliver indfriet? Man må meget håbe, at byrådet nu ved revisionen af sin klimapolitik i 2013 viser andre hensigter, og sætter fart på at omsætte de gode intentioner til handling.

Atmosfærens indhold af CO2 har allerede overskredet den første faregrænse, så det haster mere end nogensinde med at få sat gang i omstillingen. Nu må Svendborg kommune se at få sat handling bag de smukke ord om at ville være foregangskommune og ‘feje for egen dør’ på klimaområdet, både ved revisionen af klimapolitikken og ved revisionen af kommuneplanen i 2013.