Svendborg Kommune bør sikre fortsat aktindsigt

Pressemeddelelse 21. juni 2013

Enhedslisten rejser forslag i byrådet om at Svendborg Kommune fortsat skal give aktindsigt i de sager, hvor den nye offentlighedslov vil begrænse indsigten. Vedtagelsen af den nye offentlighedslov har mødt megen kritik. Loven vil f.eks. betyde, at væsentlige dele af Farumsagen ikke havde set dagens lys, hvis loven havde været gældende dengang. 

  • Det er vigtigt, at borgerne og pressen i Svendborg Kommune kan få indsigt i forvaltningen. Der skal være tillid til forvaltningen, og det skal være muligt for den kritiske presse at afsløre det, når tingene ikke sker efter bogen. Det er grundlæggende for et demokrati.  forklarer Jesper Kiel om forslaget.

Enhedslisten mener, at det er et demokratisk problem, hvis åbenheden omkring forvaltningen i Svendborg Kommune forringes. Enhedslisten har derfor stillet forslag på byrådsmødet 25. juni om at Svendborg Kommune, i det omfang det er muligt, ikke skal følge de dele af den nye offentlighedslov, som begrænser adgangen til aktindsigt i forhold til den tidligere lovgivning.

Enhedslisten mener derfor, at Svendborg Kommune i de tilfælde, hvor den nye offentlighedslov begrænser adgangen til aktindsigt i forhold til tidligere, skal imødekomme ønsket om aktindsigt ud fra et princip om åbenhed.

Forslag til vedtagelse:
Svendborg Kommune vil i videst muligt omfang fortsat give aktindsigt. I de tilfælde, hvor den nye offentlighedslov begrænser adgangen til aktindsigt, vil Svendborg Kommune fortsat give aktindsigt.