Reform af folkeskolen er ikke finansieret!

Kommentar 26/9 2013 –  Budgetforlig 2014

Partierne bag budgetforliget postulerer, at folkeskolereformen er fuldt finansieret. Det er en påstand med modifikationer.

Af Jesper Kiel, byrådsmedlem for Enhedslisten i Svendborg

Der er årlige ekstraudgifter til flere undervisningstomer er på 8,7 mio. kr i 2015, når reformen er gennemført, det fremgår af budgetmaterialet:

Budgetforliget afsætter 6,8 mio. kr. Der mangler altså 1,9 mio. kr. om året:

Samtidigt fastholder man en årlig grønthøsterbesparelse på 0,35%., det reducerer skolernes budget med 1,9 mio. i 2014 og når op på 3,8 mio. i 2015. Så mangler der altså 5,7 mio. kr. i 2015. Her til kommer en ikke nærmere defineret besparelse på inklusion på 5,5 mio. kr., hvor hovedparten af besparelsen formodentlig vil ramme skoleområdet.

Med andre ord, skolerne får stort set ingen penge til folkeskolereformen. Oven i dette bygger hele regnestykket på, at lærerne fremover underviser to timer mere om ugen end hidtil.