Lav forsøg med ensretning og parkering på Skolegade i Svendborg

Efter at torvet igen bliver første etape af Den Grønne Tråd genrejser  Enhedslisten  forslag om ensretning af Skolegade i Svendborg.

– Det skal i første omgang være et forsøg. Vi vil ensrette Skolegade, så man kun kan køre ind i byen, så kan man få 30 parkeringspladser i den ledige vejbane. Det vil også give mindre trafik foran Ørkildskolen Byen og kunne indgå i skolens planer om at åbne skolens uderum mod byen, forklarer Jesper Kiel om sit forslag.

Forslaget lyder:

“I forbindelse med arbejdet på omlægning af torvet gennemføres et forsøg med ensretning af Skolegade således, at der kan etableres længdeparkering. Forsøget skal også samtænkes med projektet for at lave bedre udefaciliteter ved Ørkildskolen Byen.” 

Dagsorden mødet 7/10 2013