Brænd kun affaldet når, der er behov for fjernvarme – drop importen

Pressemeddelelse 1/11 2013 

Enhedslistens Jesper Kiel har fået inspiration, da han i dag var i virksomhedspraktik på i nogle af byens virksomheder. Han vil have kigget på muligheden for at undlade afbrænding af affald i sommerperioden, hvor ikke al varmen fra Svendborg Kraftvarme kan aftages af fjernvarmen og derfor går til spilde. 

  • Jesper KielPå mit besøg hos firmaet Tonny Madsen var der stor interesse for at brændbart affald fra deres genbrugsvirksomhed kunne oplagres og leveres i den kolde periode, hvis det kunne give dem bedre priser og det giver god mening. I dag kan vi ikke bruge al varmen, når det er sommer fortæller Jesper Kiel efter sit besøg i virksomheden som nedbryder store dele af affaldet fra Sydfyn.

Enhedslisten vil have undersøgt om affaldsforbrændingens kunne indstilles i sommerperioden, ved at kommunen emballerer husholdningsaffald og lagrer det til senere brug. Samtidigt vil Enhedslisten så have sat gang i at sortere det organiske våde affald fra ude hos forbrugerne.
– I dag brænder vi våde kartoffelskræller og alt mulig andet, som ikke har nogen brændværdi. Det skal i stedet komposteres eller bruges til biogas. Vores affaldsforbrænding har problemer med for lidt affald, men jeg synes vi skal undersøges denne mulighed, hvor vi kunne få affald nok i dele af året. Det vil være bedre end som planlagt at importere affald fra fx England alene for at holde kedlen kørende hele tiden slutter Jesper Kiel, der er Enhedslistens spidskandidat i Svendborg.