KL skal sikre kommunernes økonomi i forhandlingerne med regeringen.

Enhedslisten foreslog på byrådsmødet at Svendborg Kommune skulle stille forslag på delegeretmødet i Kommunernes Landsforening (KL) i slutningen af marts. Målet var at KL skulle kræve at kommunernes økonomi fastholdes, ellers risikerer Svendborg Kommune at miste 30 mio. kr i 2015.

Der var bred opbakning til intentionerne i forslaget, men når det kom til stykket ønskede byrådsflertallet ikke at kommunen aktivt skulle påvirke KLs forhandlingsposition og forslaget fik kun opbakning fra Det radikale Venstre og SF udover ENhedslistens egne fire stemmer.

– Hvis ikke vi kan fastholde likviditetstilskuddet på 3 mia. kr. mister Svendborg Kommunae 30 mio. kr i 2015. Det ville reelt betyde at ældremillarden vil blive en gratis omgang. Nok får vi 12 mio kr – men hvis vi mister 30 mio. kr. årligt fra 2015 har vi ikke økonomi til at fastholde fremskridtene, udtalte Jesper Kiel på byrådsmødet.

Enhedslistens forslag på byrådets dagsorden den 28. januar 2014:

KL og Kommunernes økonomi

Svendborg Kommune fremsætter følgende forslag til delegeretmødet i Kommunernes Landsforening:

  • Forslag til udtalelse KL skal sikre kommunernes økonomi Delegeretmødet opfordrer den kommende bestyrelse til at sikre kommunernes samlede økonomi og mulighed for fortsat vækst i den kommunale velfærd. Et væsentligt krav, fra KL til en kommende kommuneaftale med regeringen, skal være at likviditetstilskuddet på 3 mia. kr. fastholdes og konverteres til at være en del af bloktilskuddet, ved at servicerammen genoprettes.

Forslaget fremsendes til bestyrelsen for KL inden 20. februar, så det kan behandles på dagsordenen på KLs delegeretmøde 20.-21. marts 2014.

Baggrund

Budgetforliget for 2014 lægger til grund at likviditetstilskuddet bortfalder for 2015, men åbner samtidigt op for at de planlagte besparelser kan aflyses, såfremt likviditetstilskuddet ikke bortfalder. Derfor skal Svendborg Kommune aktivt arbejde for at kommunernes økonomi ikke udhules. Det skal sikres, at vi kan fastholde det kommunale serviceniveau.