By og havn skal ikke adskilles af massivt boligbyggeri ved Jessens Mole

Enhedslisten bakker op om de borgerliges kursændring, så der alligevel ikke bliver boliger på Østre Kaj, hvor DLG ligger, men Enhedslisten mener der skal flere ændringer til havneplanen. På byrådsmødet 25. februar, hvor udviklingsplanen for havnen endeligt besluttes,  vil Enhedslisten stille en række forslag, som blandt andet skal dæmme op for at dæmme op for et alt for massivt boligbyggeri på Jessens Mole.

Forslagene som Enhedslisten rejser er: 

Enhedslisten har følgende ændringsforslag:

  • Der sikres et åbent område ved trafikterminalen, så der i fremtiden vil være mulighed for offentligt byggeri (f.eks. bibliotek) i dette område
  • Maksimal bygningshøjde på 2,5 etager i etape 1 (ved Jessens Mole)
  • Nye bygninger langs Jessens Mole trækkes længere tilbage for at fremhæve de fem bevaringsværdige solitære bygninger
  • Boliger indpasses og støjdæmpes så det ikke fører til, at virksomheder på havnen må udflyttes
  • Området ved havnepladsen udvides til et større rekreativt område hen til Kobberbækkens fremtidige udløb
  • Der skal ikke være lystbådefaciliteter på kajen ved et kommende SIMAC

Svendborg Havn