Carl Holst galt afmarcheret

Læserbrev af Vibeke Syppli Enrum

Carl Holst og formanden for Danske Gartnerier, Kristian Madsen, siger i en henvendelse i dag til flere ministre, at de er bange for, at flere tusinde arbejdspladser i det fynske gartnerierhverv er i fare bl.a. på grund af de store energiafgifter.

Der er ingen tvivl om, at energiafgifterne koster det fynske gartnerierhverv mange penge. Men det er ikke det centrale, og derfor laver regionsrådsformanden en politisk fejlvurdering. Det er derimod det forhold, at en stor del af det fynske gartnerierhverv ikke er bæredygtigt ,endsige naturligt. Det er blevet en vanvittig energikrævende industri.

I kæmpestore væksthuse produceres der f.eks. tomater og ikke mindst potteplanter til eksport. Produktioner, som i det meste af det kolde danske år kræver unaturligt megen energi. Energi, som firmaerne tidligere kunne få billigt fra fjernvarmen på Fynsværket. Derfor er de fleste store væksthus-gartnerier flyttet ind omkring Odense.

Det er helt og aldeles unaturligt at producere den slags i vinterperioden i Danmark ved hjælp af et enormt energiforbrug.

Selv om Carls Holst og Kristian Madsen angiveligt er bekymrede for danske arbejdspladser, så er det nok snarere gartneriejernes indkomster, det drejer sig om. Op mod halvdelen af de ansatte på de fynske væksthus-gartnerier er billig østeuropæisk arbejdskraft, mange af dem kaldes “elever”, som angiveligt i op til halvandet år er i oplæring i, hvordan man plukker tomater.

Dansk fagbevægelse har konstant problemer med de fynske gartnerier, der underbetaler fattige østeuropæiske arbejdere, overtræder arbejdsmiljølovgivningen m.m.

Så nej, der er ingen tvingende grund til at lette de såkaldte rammevilkår for de fynske industri-gartnerier og deres absurd store energiforbrug for at fremstille tomater, der billigere og mere bæredygtigt kan produceres under andre himmelstrøg, eller potteplanter til eksport. Tværtimod er det vigtigt at finde veje til at støtte de stadig flere lokale og økologiske grønsagsproducenter på Fyn.

Enhedslisten bakkede op om Carl Holst udmelding om initiativer til støtte af de fyrede ved Danish Crown i Faaborg, selvom den formelt set ikke var behandlet i Regionsrådet, men i henvendelsen om bedre rammevilkår for det industrielle gartnerierhverv er han helt galt afmarcheret.

Vibeke Syppli Enrum, regionsrådsmedlem, Enhedslisten, Ellerup Bygade 16, Gudbjerg.