Der skal fortsat være plads til virksomheder på havnen

Efter udvalgsmøde i Erhverv, Beskæftigelse og Kultur 6. feb tegner det til at et flertal bestående af V,K,S,SF og lokallisten vil stemme Udviklingsplanen for Svendborg Havn igennem stort set uden ændringer.

– Man fjerner betegnelsen “Den maritine byhavn” men ellers laver man stort set ingen indholdmæssige ændringer i planen. V, K og Lokallisten havde ellers lagt op til at de lyttede til kritikken af havneplanen, men nu efter valget giver man bare los for planen. Man fastholder muligheden for at der kan komme boliger hele vejen hen langs Østre Kaj, det kan vi fra Enhedslistens side ikke bakke op forklarer Jesper Kiel, der deltog i mødet som stedfortræder.

Østre Kaj - Svendborg Havn

Enhedslisten vil fortsat have at der skal være en fungerende havn med virksomheder på Østre Kaj, hvor DLG ligger i dag.

 

Enhedslisten stillede en række ændringsforslag, som man vil rejse igen på byrådsmødet:
Ændringsforslag fra Enhedslisten

– Havnen fortsat kan fungere som erhvervshavn. Derfor skal det sikres, at området på Østre Kaj fortsat fastholdes til erhverv med
havnefaciliteter. Således at scenarie 3 for Østre Kaj udgår

– Der sikres et åbent område ved trafikterminalen, så der i fremtiden vil være mulighed for offentligt byggeri (f.eks. bibliotek i dette område)

– Maksimal bygningshøjde på 2,5 etager i etape 1a (ved Jessens Mole)

– Nye Bygninger langs Jessens mole trækkes længere tilbage for at fremhæve de fem bevaringsværdige solitære bygninger.

– Boliger indpasses og støjdæmpes, så det ikke fører at virksomheder på havnen må udflyttes.

– Området ved havnepladsen udvides til et større rekreativt område hen til Kobberbækkens fremtidige udløb.

– Der skal ikke være lystbådefaciliteter på kajen ved et kommende Simac