Det sidste ord er ikke sagt om Ærø Sygehus

 

  • af Vibeke syppli enrum

Sygehusforeningen Ærø har skarpt kritiseret de administrativt besluttede besparelser på Ærø Sygehus. Enhedslisten har på den baggrund krævet, at situationen for øens sygehus kommer til politisk drøftelse i Regionsrådet. Så det sidste ord om disse besparelser er ikke sagt

Sagen kommer på dagsordenen for Regionsrådets møde den 24. februar: “På baggrund af tidligere stillede spørgsmål og efterfølgende svar vedrørende Ærø Sygehus ønskes følgende behandlet:
Enhedslisten ønsker en politisk debat om Ærø Sygehus’ status, styring og fremtid. Punktet ønskes behandlet med henvisning til de administrative besparelser og henvendelsen fra Ærø Sygehusforening herom.”

Se mere, herunder bilag, under punkt 16 på dagsordenen for Regionsrådsmødet: http://regionsyddanmark.dk/wm440135

Vibeke Syppli Enrum, regionsrådsmedlem, Enhedslisten. Telefon 20460603.