Enhedslisten bakker op om udviklingsplan for havnen efter flere ændringer

Byrådsmøde 25. Februar 2014

På byrådsmødet fremsatte det borgerlige flertal flere ændringer til udviklingsplanen, som imødekom nogle af Enhedslistens krav. Forslagene indebærer at Østre Kaj fastholds til erhverv uden boliger, begrebet “den maritime byhavn” skrives helt ud af planen og formuleringer som indebar udflytning af havnens virksomheder blev slettet.

Svendborg Havn - Østre Kaj

Det blev slået fast at Østre Kaj fortsat er til erhverv og ikke til boliger

 

Jesper KielNogle af Enhedslistens øvrige ændringsforslag blev imødekommet ved at der yderligere blev tilføjet at der sikres et større samlet friareal på Jessens Mole enten til rekreativt område eller en fremtidig placering af bygninger til offentlige formål. Samtidigt skal der i de kommende planer på nye vurderes om man skal reducere byggehøjden ved Jessens Mole og hvordan nye bygninger placeres i forhold til de bevaringsværdige bygninger på havnen.

 

– De seneste ændringer har flyttet udviklingsplanen i retning af det forslag alternative som Enhedslisten stillet i august 2012. Her i slutfasen var det afgørende for Enhedslisten var det vigtigt at få blødt op på det alt for massive boligyggeri på Jessens Mole, det fik tilgodeset med de sidste formuleringer, som kom med og derfor bakkede vi op den endelige version af udviklingsplan for havne forklarer Jesper Kiel fra Enhedslisten.

Enhedslisten tror dog ikke at debatten om havnen er slut og forventer at der bliver en del debat, når kommende lokalplaner for havnen skal vedtages.

De ændringer, som blev vedtaget med 21 mandater bag lød:

Liste V, C, O, L, B, I og Ø fremsatte følgende vedtagelsesforslag:
– Indstillingens første 4 punkter godkendt, dog præciseres det i pkt. 3, at den “maritime byhavn” redigeres ud af planen.
– For Østre Kaj gælder, at området reserveres til erhverv.
– På side 23, 3. kolonne slettes 3. pind.
– der sikres et samlet større friareal ved Jessens Mole til rekreativt område eller fremtidig placering for offentlige formål
– En begrænsning af bygningshøjden og nye bygningernes placering ved bevaringsværdige bygninger vurderes på ny i forbindelse med udarbejdelse af kommende lokalplaner for Jessens Mole.