Enhedslisten vil have overordnet planlægning solceller og sikre fælles solcelleanlæg

Der er behov for en bedre planlægning af hvor solceller, som sættes op på marker, placeres mener Enhedslisten.

– Sagen omkring solcellerne ved Ulbølle viser, at dert nemt kan komme konflikter mellem dem, som ejer jord og vil investere i solceller, og så de beboere, der bor i landsbyerne. Derfor mener vi at der skal være en overordnet planlægning, for hvor vi placerer solcelleanlæg, som kommer op i en størrelse på flere hektar. Jeg tror vi kunne finde gode placeringer, hvor de grænser på til industriområder forklarer Jesper Kiel om forslaget som rejses på nyrådsmødet 25. februar.

Solceller ved Ulbølle, som der søges udvidet fra 1 til 3-4 hektar

Samtdigt mener Enhedslisten også at kommunen skal understøtte, at der kommer fælles solcelleanlæg, som kunne opføres på kommunalt ejet jord, bygninger eller arrealer, som de kommunale selskaber har.

– Hvis vi skal gøre solceller til et folkeligt projekt, så skal alle have mulighed for at købe en andel. I mange tilfælde kan man ikke placere solceller på sit eget tag, så her er det bedre at vi i fællesskab laver større anlæg på nogle velegnede områder.

 

 

Enhedslisten ønsker følgende behandlet på byrådsmødet 25. februar 2014:

Overordnet planlægning for større solcelleanlæg

Forslag

Svendborg Kommune skal fremme større solcelleanlæg og give borgerne mulighed for at være med i andelsbaserede anlæg. Samtidigt skal det sikres at større solcelleanlæg placeres mest hensigtsmæssigt i forhold til naboer og landskab. Derfor bedes administrationen:

Udarbejde en oversigt over mulige placeringer for større solcelleanlæg, hvor dette generer naboer og landskab mindst muligt.
Afdække mulige placeringer på kommunal jord eller bygninger.
Afdække mulige placeringer hos kommunalt ejede selskaber.
Udarbejde en plan for hvordan, der kan oprettes solcelleanlæg på andelsbasis, hvor borgerne kan købe andele.

Baggrund

Der kommer i løbet af foråret ny lovgivning for solceller. Der åbnes op for andelsbaserede solcelleanlæg, derved har borgerne mulighed for at have solceller, også selvom de ikke umiddelbart kan placerede dem på deres egen bygning. Der er allerede opsat solcelleanlæg på større arealer hos private, men det vil være uhensigtsmæssigt, hvis solceller blot placeres, der hvor enkeltpersoner ejer jord. Større solcelleanlæg får karakter af industrielle anlæg og bør derfor placeres under hensyntagen til eventuelle naboer og landskab.
Hvis solceller skal blive et folkeligt projekt, er det vigtigt at alle får mulighed for at være med, så det ikke kun er nogle få der får overskuddet.
Kommunen og kommunens selskaber kan muligvis ikke økonomisk udnytte alle oplagte placeringer på tage og arealer. Derfor skal kommunen og kommunens selskaber skabe rammerne om solcelleanlæg på andelsbasis og understøtte at dette kan ske på på private arealer.

Stillet af Enhedslisten