KL skal ikke være regeringens højre hånd

Tale til KL-topmøde af Jesper Kiel

Hvorfor er vi samlet her i KL. Er det for at udpege den højre hånd, som vi skal slå os selv oven i hovedet med? Er vi samlet i dag fordi Regeringen giver en gratis omgang,mens vi står med hatten i hånd og sige tak?

Højre hånd for regeringen?

I denne periode har KL i høj grad spillet rollen, som regeringens højre hånd. Både når det gjaldt at starte lockout mod lærerne ogefterfølgende køre dem over med en damptromle.

Senest har KL også set det som sin fornemste rolle at advare kommunerne mod at lave lokale aftaler med lærerne om arbejdstiden.

Det er helt den forkerte vej! KL skal jo netop understøtte det kommunale selvstyre. Flere kommuner har gode erfaringer med at have lærerne som medspillere fremfor at gøre dem til modspillere.

Det skal ikke være KL, som agerer regeringens højre hånd og dunker uregerlige kommuner i hovedet.

Gir regeringen er gratis omgang?

Vi er i denne periode fået glæde af ældremilliarden – den falder på et tørt sted – tak for det! Vi vil gerne garantere de ældre anstændig service.

Men vi skal ikke bare i KL så med hatten i hånden. KSandheden er jo at kommunernes samlede økonomi er usikker.
Mister vi likviditetstilskuddet på på 3 milliarder, så vanker der nedskæringer til efteråret. I en typisk kommunestørrelse som Svendborg fik vi 12 mio. Kr til de ældre, men riskerer at miste 30 mio. kr. Hvis de 3 mia forsvinder.

Sker det så har regeringen jo bare givet en gratis omgang. Det går sgutte, fru Vestager!

Sammen om velfærden

Der er ikke behov for et KL som slår kommunerne oven i hovedet

Der er ikke behov for at stå med hatten i hånden og vente på en gratis omgang fra regeringen.

Vi må tage skeen i den anden hånd og sikre kommunernes samlede økonomi ikke bare i år.

Vi skal sikre velfærden sammen med borgerne – sammen med de ansatte – Når vi møder regeringen !

Tak for ordet!