Nyttejob skal ikke være social dumping!

Byrådsmøde 25. marts 2014

Enhedslisten havde krævet kommunens retningslinier for nyttejob i byrådet, fordi der lægges op til at kontanthjælpsmodtagere skal arbejde 37 timer om ugen, for en kontanthjæpl på  fx knap 6000 kr. Det svarer til en timeløn på under 40 kr i timen og må betegnes som social dumping. Enhedslisten rejste derfor forslag om at man ikke skal være flere timer i nyttejob end det der svarer til at man får en overenskomstmæssig løn.

Forslag

At administrationen skal sikre at kommunens politik mod social dumping også indtænkes indenfor beskæftigelsesområdet.
At administrationen sikre, at timetallet for nyttejobs reguleres ift. kontanthjælpens størrelse, således, at det svarer til overenskomstmæssige lønforhold.

Begrundelse

Nyttejobsindsatsen er sat til at omfatte unge som er åbenlyst uddannelses eller job parate, hvor disse sendes ud i straksaktivering for deres kontanthjælp i 37 t/u.

Da Svendborg Kommune selv har en politik mod social dumping, finder Enhedslisten det uheldigt, at kontanthjælpsreformen lægger op til at underminere kommunens egen politik, idet nyttejobber skal arbejde fuldtid for en kontanthjælpsydelse.

Derfor finder vi det rimeligt, at kommunens nyttejobs indsats skal følge kommunens politik mod social dumping. Det betyder at arbejdstiden skal tilpasses ydelsen, svarende til det overenskomstmæssige niveau på området.

Stillet af Enhedslisten byrådsgruppe

 

Byrådet valgte at sende forslaget tilbage i udvalget for Erhverv, beskæftigelse og Kultur, hvor Steven Legëne repræsenterer Enhedslisten.