Der er skal være et sikkerhedsnet for skolerne

Byrådsmøde 29. april 2014

Byrådet behandlede en ny tildelingsmodel, som tilgodeser de skoler som har en lav klassekvotient og derfor er blevet ramt hårdt af tildelingsmodellen hidtil. Her er Enhedslisten med på, at der skal være et sikkerhedsnet.

af Susanne Gustenhoff, byrådsmedlem for Enhedslisten i Svendborg

Resursetildeling til skolerne:
Enhedslisten tilslutter sig tildelingsmodellen. Selvfølgelig skal vi se på børnetallet, hvordan det udvikler sig.
Men skolerne skal fungere – med kvalitet, hvor end de er – også ude i lokalområderne.
Hvad er alternativet, at vi skal lukke skoler ? Det ønsker Enhedslisten ikke!

Skolerne ville ikke være i så voldsomt bekneb, hvis man eks. ikke hele tiden kaster besparelser på området. Hvis der f.eks. ikke var en effektiviseringsbesparelse på området på 0,35% hvilket svarer til ca. 7 mio. , ville der være stort rum til en ekstra tildeling!

Når man taler om faldende børnetal, så ville det være interessant at kigge på de 300 personer der fraflyttede Svendborg sidste år. Hvis bare 50 % af dem var børnefamilier, ja så var der nok til en vuggestuegruppe eller en halv skoleklasse….