Folkeskolereformen, Pisa og læring.

Byrådsmødet d. 29.04.2014

Byrådsmødet præget af Børn & Unge-udvalgspunkter som skulle behandles. En del handlede om folkeskolens ressourcetildeling, vision for folkeskole efter endt høring og vision for læring og dannelse for 0-18 års området.

Af Gonzalo Carillo, byrådsmedlem for Enhedslisten Svendborg

Visionen i sig selv er god nok og lyder således:
“Alle børn og unge skal blive den bedste udgave af sig selv – Løftet af læring og trivsel”

Formålet er også i sig selv ganske udmærket, hvor ordlyden er følgende:
“Alle børn og unge udvikler den livsduelighed, der skal til for at skabe et rigt liv som deltager i et demokratisk samfund”

Er der så noget galt? I sit udgangspunkt nej og dog, fordi, hvis vi ikke er opmærksomme, vil folkeskolen fortabe sig i funktionelle mål som fokuserer i læsning, regning og resultater, som i sig selv er værdiløse, da de skal omsættes til et samfundsideal, som vi skønner, er til gavn for menneskeheden.

Netop det, at være til gavn for menneskeheden er omdrejningspunktet. Pisa undersøgelser, som har til sigte at teste børns dansk og matematik færdigheder, båret kraftigt af Niels Egelund, er med til at devaluere børns tilgang til læring, solidaritet og fællesskab og omforme dem til objekter som skal tilfredsstille statens konkurrenceevne og potentiale i erhvervslivet, altså en liberalistisk tilgang til barndommen og læringen.

Under byrådsmødet fremsatte jeg tre vers fra Tove Ditlevsens digt “Sovende Pige”, netop fordi det understreger min pointe, at Pisa undersøgelser godt nok kan teste om børn kan læse, regne og skrive, men Pisa undersøgelser og nationale test kan ikke teste om børn forstår de følelser, billeder og sprog som sådanne digte vækker i os, de læres af det levede liv, af sammenhænge som skaber grobund for empati og solidaritet.

Afslutningsvis vil jeg påpege, at Niels Bohr, faktisk var stærk ordblind. Hvordan ville han mon have klaret nationale test?