Enhedslisten fik opbakning til kortere arbejdstid for folk i nyttejob.

Svendborg Kommune havde besluttet, at folk i nyttejob skulle aktiveres 37 timer om ugen, det fik Enhedslisten reduceret til 28 timer om ugen på et møde i Erhvervs-, Beskætigelses og Kulturudvalget mandag 19, maj. Det skete efter, at Enhedslisten først havde taget sagen op i byrådet.

– Flere kontanthjælpsmodtagere får kun knap 6000 kr om måneden. Med en arbejdstid på 37 timer ville det give en timeløn på 40 kr, det er jo social dumping. Vi ville gerne have haft, at timerne med nyttejob skulle reduceres, så det svarede til en overenskomstmæssig løn. Det lykkes ikke helt, men vi kom et stykke af vejen med et kompromis på 28 timer, fortæller Enhedslisten medlem af udvalget Steven Johannes Legêne.

Kommunen kan selv vælge, hvor mange timer om ugen man skal aktiveres i nyttejob, men reglerne omkring refusion fra staten, gør at kommunen kun får den fulde refusion af kontanthjælpen på 50% hvis kommunen aktiverer i mindst 25 timer om ugen. Enhedslisten forsøgte på udvalgsmødet at få den ugentlige arbejdstid ned på 25 timer.

– Jeg forslog også at nyttejobbernes forbrugte tid på transport indgik i timetallet. Hvis man har langt, synes jeg det ville være rimeligt, når nu timelønnen stadig kun kommer lidt over 50. Da nyttejob ikke er et rigtgt job kan man heller ikke få transportfradrag som andre arbejdende slutter Steven , som er glad for resultatet, selv han fortsat synes at folk i nyttejob bliver udnyttet.