Enhedslisten og SF er bekymret for ambulancekørslen

Pressemeddelelse om Ambulancekørsel i Region Syddanmark

Desværre har økonomi vægtet mere end kvalitet, da Regionsrådet i dag vedtog, at ambulancekørslen i Region Syddanmark i de næste 10 år skal overtages af to nye selskaber, først og fremmest det hollandsk-ejede BIOS og for Trekantsområdets vedkommende Responce. De to selskaber skal overtage den ambulancekørsel, som i dag udføres af Falck, som i øvrigt også have budt på opgaven.

Enhedslisten og SF er bekymret over, at der blev lagt dobbelt så megen vægt på økonomien som på kvaliteten. Naturligvis er økonomien vigtig, men det er problematisk, at kvaliteten i ambulancekørslen betyder mindre end muligheden for at spare cirka 70 millioner kroner om året (fra i dag 560 millioner årligt til i fremtiden 490 millioner).

Besparelser, der må presse job og løn- og arbejdsforhold for de 800 ansatte hos Falck, som i dag udfører ambulancekørsel m.m. i Region Syddanmark. Der er ingen garanti for, at disse 800 mennesker får job hos de to nye firmaer, og der er slet ingen garanti for, at de – hvis de får job hos de nye selskaber – vil kunne bevare deres nuværende løn- og arbejdsforhold. Tværtimod risikerer de at få dårligere forhold.
Med Regionsrådets beslutning er der risiko for en mere usikker ambulancebetjening i Region Syddanmark end i dag.

Vores bekymring gør, at vi vil følge sagen nøje og samtidig rejse et politisk krav om, at Region Syddanmark ved fremtidige udbud sikrer ordentlige løn- og ansættelsesforhold for de ansatte, der udfører opgaver for regionen. Der skal fremover være et krav om arbejdsklausuler, som det fremgår af ILOs retningslinier og nyt cirkulære fra Beskæftigelsesministeriet.

For yderligere kommentarer:

Vibeke Syppli Enrum, gruppeformand, Enhedslisten. Tlf. 20 46 06 03
Karsten Hønge, gruppeformand, SF. Tlf. 53 71 09 53