Enhedslisten vil sikre bedre sagsbehandling i Svendborg Kommune

Pressemeddelelse 24.august 2014

Der er behov for at Svendborg Kommune sætter borgeren i centrum, når man behandler sociale sager, mener Enhedslisten. På baggrund af sagen, hvor Steven Legêne uretmæssigt fik sit byrådshonorar modregnet i sin revalideringsydelse, er der behov for at ændre i måden som kommunen sagsbehandler på mener Enhedslisten, som har rejst forslag på byrådsmødet 26. August.

Gonzalo Carrillo: Til kommunalvalget slog vi fast, at vi ville have anstændigheden tilbage i Svendborg Kommune, derfor er denne sag meget vigtig for os. Vi vil bryde med den praksis, at det skal være borgeren som skal anke en tvivlssag. Det er og bliver kommunens ansvar og pligt, at sørge for at undersøge og træffe en korrekt afgørelse.
At bede borgeren om selv at undersøge og anke en sag er simpelthen for uanstændigt!

For yderligere kommentarer kontakt Gonzalo Carrillo på mobil 20 69 18 35

Punkt til behandling fra Enhedslistens byrådsgruppe

Sagsfremstilling:

Principper for sagsbehandling i sociale sager.

Forslag
– Svendborg Kommune skal i sin sagsbehandling for sociale sager sikre, at afgørelser først træffes når, sagerne er fuldt afklaret og undersøgt, samt tvivl om gældende retstilstand er udelukket..
– Tvivlstilfælde afklares altid af kommunen, således at borgeren ikke henvises eller opfordres til at indbringe afgørelser for en klageinstans.
– Alle afgørelser skal således træffes i overensstemmelse med gældende lovgivning uden særskilt hensyn til kommunens økonomi.

Baggrund
Sagsbehandlingen i forhold til byrådsmedlem Steven Legêne har vist, at der træffes afgørelser til ugunst for borgerne af kommunens administration, uanset at administrationen er i tvivl om gældende lovgivning på området. Borgeren blev henvist til at indbringe sagen for en klageinstans for at få afklaret retsstillingen. Kommunens administration kunne have afklaret denne ved en simpel forespørgsel til den relevante styrelse eller ministerium.