Fyn skal være grøn i mere end en forstand

Det ikke nogen særlig stor fornøjelse, at køre rundt i de fynske industrikvarterer. Der står mange tomme fabriksbygninger. Går du rundt i Odense, Svendborg eller en af de andre købstæder er der masser af tomme butikker med brunt papir i vinduerne, og de kedelige ord: “Butikken er lukket”. Arbejdsløshedsprocenten er desværre beskæmmende høj, og som ung er der ikke umiddelbart gode fremtidsudsigter her på denne dejlige ø. De unge tager i stor stil væk, – til København eller Århus for at skabe sig et liv. Men det kunne være helt, helt anderledes, hvis det stod til Socialistisk Ungdomsfront (SUF) også uofficielt kaldt Enhedslistens Ungdom.

  • af Karl Felix Flyvbjerg Poulsen, Socialistisk Ungdomsfront (SUF) og Enhedslisten (Ø)

Vi har en vision om, at folk skal have kort til arbejde, og en hvis tryghed om, at der skal være arbejde til alle. Dette er så afgjort lettere sagt end gjort, men vi har idéer til, hvorhenne man kunne starte. Engang for længe, længe siden var Nyborg kongeby og Faaborg landets femtestørste by. Jeg siger ikke vi kan får et sådant scenarie igen, men vi kan genrejse Fyn og vores stolthed og give verden håb for en lysere fremtid, et lys der er tændt af fynboerne. Vi har revolutionerende idéer og det er der brug for, men vi vil ikke skabe en revolution ved at sende Jesper Kiel og Johanne Schmidt Nielsen i byen med høtyve og fakler. En revolution efter vores hoveder kan kun ske, ved at folk selv tager affære og indretter et samfund, der er rart at leve i for mennesker, i stedet for at det hele skal handle om vækst, vækst, vækst, hvor det er få mennesker såsom storaktionærer i eksempelvis Danish Crown der skummer fløden. Vi har idéer til, hvordan et fremtidens samfund som er behageligt kunne være.

Forestil dig et Fyn, hvor arbejdspladserne fra landbruget, som nu er forsvundet sammen med Danish Crown til eksempelvis Polen og Tyskland, er rykket tilbage til de landdistrikter, hvor fødevarerne rent faktisk er produceret i kooperative virksomheder, efter bedste økologiske principper. I de kooperative virksomheder er princippet, at der ikke er nogen bestemt person der ejer virksomheder, men dem der bestemmer hvordan virksomheden drives er dem der arbejder på den. Alle er med andre ord på lige fod. I modsætning til Danish Crown, hvor det er storaktionærer der skummer fløden af overskuddet, af de fødevarer der er produceret i landdistrikterne, er det derimod de lokale byer der beholder overskuddet i de lokale kooperative landbrugsvirksomheder. Overskuddet skal gå ubeskåret til lokal erhvervs- og byudvikling, som man også kender det fra eksemplet Miranaleda. Det er en spansk landsby, der har kørt efter disse principper siden 1970´erne. Det unikke ved denne by er, at den ligger i en region, hvor de fleste kommuner har en arbejdsløshed på næsten 50 %. I Miraneleda er arbejdsugen kortere, arbejdsløsheden under 1 % og på trods af det er gennemsnitslønnen højere end i Spanien som helhed samt er der er lige løn til alle. Så med andre ord, idéen har allerede vist sig at virke andre steder, så vi kan også gøre det.

Man kan herudover forestille sig, at man kunne gøre Fyn endnu grønnere ved at omlægge øen til at udlede nul drivhusgasser. Dette ville kunne bringe en række fordele med sig. For det første vil færre mennesker få sygdomme som følge af tung forurening, som f.eks. den ikke bæredygtige trafik vi har og pesticider fra landbruget. Vi kunne med massive investeringer i forskning der kunne optimere grønne energikilder, blive i stand til at udvikle så effektive grønne energikilder, at det simpelthen ikke betaler sig, at hente olie, gas og kul op af undergrunden. Disse energikilder vil kræve en helt masse industriarbejdspladser, der kunne udfylde de tomme fabriksbygninger, og hvem ved, måske endda vil vi blive nødt til, at bygge flere fabrikker på de tomme grunde der pt. Står og venter på, at nogle skal oprette arbejdspladser på dem. Selvfølgelig skal vi om muligt, også gerne eksportere vores grønne teknologi til andre egne af verden.
Demokrati på Fyn og i verden.

Generelt går SUF ind for, at der skal være en så stor selvbestemmelse lokalt, da vi mener dette er vejen til et godt samfund.
Først til det lokale demokrati. I SUF mener vi, at kommuner (som rent faktisk betyder fællesskab) skal have en stor selvbestemmelse. Vi siger ikke der skal være forskellige retspraksis som, at køre for stærkt giver en større bøde i den ene kommune end den anden, men at man lokalt får lov at lave mange flere initiativer end i dag. Vi vil lave en udvidet udgave af forsøg som eksempelvis Odense Kommune er med i – frikommuneforsøget. Vi vil give folk lov til, lokalt at eksperimentere med demokratiet så de kan detaljere landets love. Der er talrige eksempler, hvor kommunalbestyrelser har bedre styr på, hvad der vil være godt for de mennesker, der bor i kommunen end Folketinget har. Det bedste eksempel, jeg kan komme i tanke om, er i Københavns Kommune, hvor et stort flertal i borgerrepræsentationen vedtog, at i København vil man gerne have coffeeshops efter samme model som i Holland. Idéen er, at legalisering af hash lokalt i København kan medvirke til at komme den massive gadekriminalitet til livs, hvor bander skyder på hinanden og uskyldige forbipasserende i kampen om, at måtte sælge hash ulovligt på gaden. I tilfældet vurderede københavnernes demokratisk valgte forsamling, at det vil samlet set være bedre for byen at tage brådden af kriminaliteten, men her sagde Folketinget nej. Resultat: København døjer stadig med store bande- og rockerproblemer. Vi mener ikke, at Danmark hverken kan blive fuldt ud demokratisk eller et samfund i første klasse, før lokalbefolkningen selv kan have indflydelse på, hvordan man kommer de lokale problemer til livs. Vi her på Fyn kunne beslutte os for at dyrke hampen til de her coffeeshops, så kunne hamp jo være en ny indtægtskilde for lokalsamfundene, i stedet for det skulle dyrkes i skumle og illegale laboratorier. Er dette for kontroversielt har vi også den mere stuerene økologi, som der er kæmpe efterspørgsel på både lokalt og globalt. Lokale fødevarefællesskaber skyder op alle steder på Fyn og helt ovre på den anden side af jorden i Kina er der meget stor interesse for dansk økologi.

Med andre ord, hvis vi tænker bæredygtigt, grønt og skævt og lader medbestemmelsen råde i lokalsamfundene, så tror vi i SUF Svendborg på, at Fyn ikke bare vil være et paradis for pensionister, men for alle og dermed også os unge, fordi vi rent faktisk vil kunne få en god tilværelse til at hænge sammen med job og god livskvalitet.