Budget 2015: Det store illusionsnummer

Ordførertale ved andenbehandling af budgettet 7. Oktober 2014

Velkommen til Cirkus Hornemann og de fantastiske K17 – Der er frisk savsmuld i den ovale manege og aftenen byder på utrolige illusionsnumre.

af Jesper Kiel, byrådsmedlem for Enhedslisten

Man kunne se hvordan mange millioner af besparelser forsvinder ned i Hornemanns høje hat – og ingen kommer til at mærke den mindste forringelse af den kommunale service.

Der vil også kommer nogle få millioner op af hatten igen – de vil til gengæld alle føre til utrolige og mærkbare, epokegørende forbedringer af den kommunale service

Man vil kunne opleve de radikales – usynlige fodaftryk. De konservatives tankefulde vej til tomme byggegrunde. Venstres hidtil største satsning på – mere rationel natur sammen med Dansk Folkeparti med de utroligt effektive ældre. Og ikke mindst løstgængernes utrolige gangarter.

Det bliver mageløst og mærkeligt. Mine damer og herrer. Sæt dem godt til rette på kommunekassen og inden aftenen er omme vil velfærd for millioner forsvundet.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Sådan kunne vi have fået en festlig aften, men jeg må nok dryppe lidt malurt i bægeret og sige lidt omet år med massive nedskæringer.

Illusion og trylleord
Forligspartierne forsøger at skabe en illusion om at man har pillet konkrete besparelser ud af budgettet. Men reelt har man lagt endnu større nedskæringer ind. Man vil bare ikke beskrive hvad de består af.

Gamle madpakker
Tror man i ramme alvor at man med trylleordet effektivisering, kan skaffe 25 mio. kr. ud af den blå luft? I Faaborg-Midtfyn har de sparet 2 mio. kr ved at servere gamle madpakker – så besparelser for 25 mio. kr får naturligvis konsekvenser.

Grønthøsteren klar i kulissen
Sandheden bag illusionsnummeret at grønthøsteren står i kulissen, klar til at blive kørt frem i manegen, så snart budgettet er vedtaget. Alle andre år, hvor der har været 0,35%, der skulle spares, har man blot klippet jævnt over alle områder uden at tage den mindste stilling til konsekvensen. Konsekvensen er så simpel. Der bliver mindre tid til børnene i børnehaven, dårligere forberedt undervisning og mindre omsorg for de ældre.

Er det nødvendigt? – Koldt og kynisk
Men er det tvingende nødvendigt at spare? Næh, det viser forligets egen resultatoversigt. Der er et overskud på driften på 126 mio. kr. – 26 mio. kr. mere end forudsat. Der er altså ikke et krav fra de kolde regneark – men et koldt og kynisk krav fra partierne bag budgettet om at spare mest muligt – længst muligt før næste kommunal valg.

Fremtiden er usikker
Der er rigtigt at administrationens budget lægger op til at vi mister 20 mio. kr i den ekstraordinære finansiering – det såkaldte likviditetstilskud i 2016. I to år har man forudsagt vi mistede 30 mio. kr og tog fejl. Inden sommerferien tegnede, der sig et budget for 2015, som ikke krævede nedskæringer, hvis vi fik de ekstra 39 mio. kr. Efter sommerferien var de gode millioner spist op af nye dystre prognoser for kommunens økonomi. Det siger jeg for at slå fast, at de tal som tegner sig for fremtiden er et gæt, som vi først kommer nærmere i august 2015. Derfor vil Enhedslisten naturligvis ikke være med at skære ned på forhånd.

Farligt at spare på forskud
Det er også en farlig strategi. Når Kommunernes Landsforening til juni skal forhandle med regeringen om de økonomiske rammer for 2016. Så kigger man naturligvis på budgetterne for 2015. Hvis kommunerne, på sammen måde som Svendborg vælger at skære ned selvom, det alene sker for at fylde kommunekassen, så bliver det farligt. Regeringen vil naturligt nok sige dels, hvorfor skulle vi give ekstra tilskud, når I alligevel skærer på velfærden og endnue værre. Kommunerne vil ikke kunne udnytte servicerammen, hvilket betyder vil føre til en reduktion af servicerammen.

Selvopfyldende profeti
Budget forligets forudsigelser kan derfor blive selvopfyldende og til og med dobbelt – og så skal der måske spares endnu mere end de planlagte 15 mio. i 2016.

Alternativet
Enhedslisten har med vores budgetforslag lagt op til budget:
uden de besparelser, som vi mener vil skade den kommunale service.
Grønthøsteren er kørt til skrot
Vi vil gerne målrettet finde reel effektivisering, mindre udgifter til sygefravær, bruge færre penge på eksterne konsulenter, fortsat sikre besparelser på indkøb og bruge færre penge på at købe serviceydelser hos private.
Vi trækker den skattelettelse erhvervslivet fik af de borgerlige i sin tid tilbage.
Vi udskyder de anlægsprojekter som vi mener ikke er nødvendige her og nu fx. Johannes Jørgensens forlængelse til 22 mio. kr
Vi tror også at hele anlægsprogrammet reelt vil blive forskubbet over en længere periode og ikke kun flyttet fra 2015 til 2016. Det vil også skabe mere luft.

Vi har villet bevare velfærden og sikret en fortsat udvikling af vores natur og miljø

Alle disse ting havde vi gerne diskuteret med den borgerlige i forhandlingerne. Det gjorde vi også men uden held, det var reelt en skjult dagsorden om det helt store illusionsnummer – Det deltager vi ikke i.

Men heldigvis har vi haft god hjælp af administrationen til at lave Enhedslistens eget budgetforslag.

Med disse ord vil vi overlade scenen til de øvrige aktører og håber at publikum ikke tror på alt hvad de hører.