Enhedslisten foreslår at kommunen støtter Projekt Blå Dok med midler fra markedsføringpuljen

Enhedlistens byrådsgruppe har begæret punkt 19 Projekt Blå Dok fra møde i Erhvervs- beskæftigelses og kulturudvalget  13. nov behandlet i byrådet d. 25. nov.

På udvalgsmødet stemte Enhedslisten imod at støtte projektet, fordi der kun er 200.000 kr i puljen frie kulturmidler. Kun Venstre, Konservative og DF ville støtte med med penge fra de frie kulturmidler og dermed var der ikke flertal.-

Enhedslisten vil gerne støtte projektet, men ønsker at pengene skal tages fra markesføringspuljen og håber at forslaget dermed kan skabe bredt flertal.

Enhedslisten foreslår til beslutning:

  • at projektet støttes med 10 % af udgifterne, dog maksimalt 90.000 kr.
  • at beløbet til støtte for projektet tages af fra puljen til markedsføring.