Svendborg Kommune skal åbne op for flygtninge

Enhedslisten har rejst forslag om at Svendborg Kommune er proaktiv mht. til at huse syriske krigsflygtninge. Enhedslistens medlem af Social- og sundhedsudvalget, Gonzalo Carrillo rejste forslaget på udvalgets møde 10. nov. 

13. november 2014

Enhedslisten mener Svendborg Kommune skal tage sin del af ansvaret og være solidarisk overfor de andre kommuner ved at bidrage til opgaveløsningen. Derfor skal kommunen rette henvendelse til Udlændingestyrelsen for at tilbyde sin velvilje og hjælp. For at løse opgaven kan administrationen  se på hvilke ledige boliger/bygninger, både almennyttige og kommunale, som kan bruges til at huse flygtninge.

Gonzalo Carrillo forklarer om baggrunden for forslaget:

– En meget vigtig vinkel vi har på hele dette område er, at vi skal tage godt imod flygtninge og være med til at skabe en anstændig kommunal politik på området. Vi vil ikke være med til, at vi modtager mennesker i nød og behandler dem som om de var på tålt ophold og placerer dem i barakker langt ud på landet. Vi vil heller ikke være med til at omtale krigens ofre som bekvemmelighedsflygtninge eller nogen som kommer for at ødelægge vores samfund. Vi vil gerne være med til at skabe en solidarisk, medmenneskelig og anstændig politik ,som inddrager mennesker i vores samfund således at de demokratiske værdier videreføres.

Social- og sundshedsudvalget valgte at fremsende sagen til økonomiudvalget, som mødes 18. november. Der er udmiddelbart opbakning fra Socialdemokraterne, SF og Liste T, mens de øvrige partier ikke har afgjort, hvad de mener om forslaget, som i sidste ende nok vil blive behandlet byrådsmødet 25. november. 

Forslag fra Social- og sundhedsudvalgsmødet 10. nov 2014

Forslag:
– Svendborg Kommune tilkendegiver over for Udlændingestyrelsen at Svendborg Kommune aktivt vil bidrage til at der findes plads til flygtninge i Svendborg Kommune.
– administration udarbejder en oversigt over private og offentlige bygninger og grunde som kunne huse asylansøgere.
– administrationen belyser om det vil være muligt at udnytte den overkapacitet, som er i de almennyttige boliger til at huse krigsflygtninge, som får midlertidigt ophold og har behov for en bolig.
– administrationen belyser hvor stor ledig kapacitet, der er

Baggrund
Svendborg Kommune bør som en del af et demokratisk velfærdssamfund bidrage til at hjælpe mennesker i nød, som kommer til Danmark fra verdens brændpunkter.
Det er statens opgave at sikre de økonomiske forudsætninger for at kommunerne kan løfte opgaven, men kommuner skal løfte opgaven med at finde de konkrete løsninger. Erfaringer fra andre kommuner er, at der er finansiering fra staten til de opgaver, som kommunerne løser. Til gengæld for at påtage sig opgaven opnår kommunerne, at få nye arbejdspladser og ny aktivitet i kommunen.
Svendborg har aktuelt ca 150 tomme lejligheder i den almennyttige sektor, som med fordel kunne anvendes til formålet og samtidig løse en økonomisk udfordring for boligforeningerne
Der er en del tomme bygninger i Svendborg området: Nordre Skole, Skårup Seminarium, Kogtved Søfartsskole og snart også kursuscenteret i Lunde. Der bør kunne findes løsninger, hvor disse bygninger udnyttes.