Svendborg bør tage flere flygtninge

På byrådsmødet 24. februar skal byrådet tage stilling til om Svendborg Kommune skal tage flere flygtning, end de 161, som kommune bliver tildelt. Enhedslisten lægger op til at Svendborg Kommune tager 50 ekstra, men samtidigt beder om lov til at de kan bo i halvdelen af de 50 tomme lejligheder i Skovparken.

På byrådsmødet rejser Enhedslisten følgende forslag:

  • Svendborg Kommune tilkendegiver, at man ønsker at modtage yderligere 50 flygtninge såfremt, der kan opnås dispensation til, at flygtninge i en vis udstrækning få tildelt bolig i Skovparken.
  • Svendborg Kommune retter henvendelse til Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold om at få dispensation til, at flygtninge kan bo i op til halvdelen af de tomme lejligheder i Skovparken mod, at Svendborg Kommune tager 50 ekstra flygtninge. Administrationen beskriver det gode arbejde, som er i området omkring integration, som en væsentlig begrundelse for at området sagtens kan rumme flygtninge.
  • Svendborg Kommune anmoder KL om at bakke Svendborg Kommune op i ønsket om at modtage flere flygtninge mod til gengæld at få bedre muligheder for at sikre flygtningene en bolig.

Stillet af Enhedslistens byrådsgruppe