Godt at ydelser til kærestepar efterbetales!

Det er godt, at kærestepar nu får de penge tilbage, de er blevet trukket i kontanthjælp. Det sker efter at Enhedslisten Svendborg sendte 18 februar spørgsmål til forvaltningen, vedrørende den gensidige forsørgelsespigt, samt modregning i kontanthjælp. Der har været fejl i sagsbehandliingen og dermed har kommunen uretmæssigt reduceret i ydelserne.

Af Steven Legêne, byrådsmedlem for Enhedslisten.

Svendborg Kommune vil nu af egen kraft tilbagebetale samtlige modregninger i forbindelse med gensidig forsørgelsespligt.
Herved er Svendborg Kommune den fjerde kommune i landet, der retter ind efter den fejlprocedure der er foregået

Af forvaltningens svar til byrådet 19/3 fremgår det bl. a:

“Borgerservice endvidere gjort bekendt med, da Ankestyrelsen i en konkret afgørelse den 13/2 2015 ophæver kommunens afgørelse om kravet om gensidig forsørgerpligt, da kommunen ikke forud for afgørelsen, havde foretaget partshøring af både ansøger og samlever
Denne afgørelse betyder, at Borgerservice skal udbetale fuld ydelse til borgeren indtil partshøring er gennemført og der er truffet en ny afgørelse.
Da Borgerservice bliver bekendt med Ankestyrelsens afgørelse, besluttes det, at gennemgå samtlige sager fra 2014, hvor der er truffet afgørelse om gensidig forsørgerpligt for at sikre, at der er foretaget korrekt sagsbehandling herunder, at der er foretaget skriftlig partshøring af både ansøger og samlever forud for afgørelsen.
I forlængelse heraf har Borgerservice hjemkaldt 4 sager fra Ankestyrelsen, hvor det, som konsekvens af afgørelsen fra Ankestyrelsen er blevet Borgerservice bekendt, at der ikke er foretaget korrekt sagsbehandling.
Der er tale om ca. 130 sager, hvor der ikke er sket korrekt sagsbehandling og hvor borgeren som følge heraf til få efterbetalt ydelse indtil der er truffet en ny afgørelse.”

Enhedslisten Svendborg er glad på de berørte borgeres vegne, men udtrykker samtidig bekymring om retssikkerheden i kommunale forvaltninger, når en sådan fejl kan opstå i samtlige kommuner i hele landet. 
Desuden undrer det Enhedslistens byrådsmedlemmer på landsplan, at mange kommuner reagerer helt modsatrettet andre kommuner, og vi vil derfor gerne rose Svendborg Kommune for den trufne beslutning.

Slutteligt, er det sørgeligt for alle de kærestepar, der flyttede fra hinanden, på grund af disse urimelige modregningsregler.