Kommunale flyrejser uden social dumping

Enhedslisten vil have, at Svendborg Kommunen skal sikre sig mod social dumping, hvis man køber flyrejser. På tirsdag har Enhedslisten derfor rejst forslag på byrådsmødet om, at kommunen kun skal benytte flyselskaber, som har ordnede forhold for flypersonalet.

Pressemeddelelse 27. marts 2015

Svendborg Kommune har kørt en konsekvent kurs overfor social dumping i de kommunale byggeopgaver. Det skal vi også gøre i de tilfælde, hvor kommunen bestiller flyrejser. Det er åbenlyst, at de forhold fx Ryanair tilbyder deres ansatte ikke er i orden og de nægter at forhandle med fagbevægelsen, derfor må vi naturligvis forholde os til det, forklarer Jesper Kiel fra Enhedslistens byrådsgruppe.

Enhedslisten foreslår, at Svendborg Kommune konkret skal benytte flyselskaber, som vil leve op til FNs Global Compact, som er en erklæring, hvor firmaer kan tilslutte sig. Dermed tilslutter firmaerne sig retten til at indgå kollektive overenskomster.

 

Enhedslisten har rejst følgende på byrådsmødet 31. marts 2015:

Flyrejser uden social dumping

Der er en udvikling i gang i luftfarten, som undergraver det danske arbejdsmarked og den danske model. Det er vigtigt, at Svendborg Kommune ikke bidrager til denne udvikling og derfor afviser at flyve med selskaber, som bidrager til social dumping.

Forslag:

Det er kommunens hensigt at bakke op om rimelige forhold på arbejdsmarkedet. Det er slået fast i kommunens indkøbspolitik, hvor FN’s Global Compact er beskrevet, som et af kommunens krav til leverandører. Det skal derfor slås fast at Svendborg Kommune kun vil anvende virksomheder til lufttransport af politikere og ansatte, som har en dansk overenskomst og/eller har tilsluttet sig og overholder FN’s Global Compact.

Begrundelse
Flyselskabernes priskrig, skattespekulation og den globale unfair konkurrence fra statsstøttede flyselskaber i fx de arabiske oliestater, har ført til at de ansattes løn- og arbejdsvilkår er under stærkt pres i nedadgående retning. Som ansvarlig offentlig myndighed har vi også et valg. Vil skal bidrage til at der er rimelige løn- og arbejdsvilkår i flybranchen. Hvis vi beslutter kun at lade os transportere med overenskomstdækkede selskaber eller selskaber som lever op til FNs Global Compact, , så kan vi bidrage til at bevare danske arbejdspladser og den danske model. Flyselskaber kan vælge at tilslutte sig FNs Global Compact og er dermed give en garanti for at

Bilag: