Læserbrev: Ærlighed er vigtig, når man vil i dialog!

På togrejsen til København undrede jeg mig over, hvad Venstre ville med sin kampagne på stationer og på busser. Hvor ærligt er det, når et politisk parti bruger summer på at reklamere for at kontanthjælpsmodtagere (600 ifgl Detektor i TV), får mere end godt er. De højeste lønninger er steget uhæmmet under og efter krisen i 2008. Der er 100 mia i skatteskjul. Alligevel er det vigtigeste for Venstre at klandre de svageste for den overførsel, som de under visse betingelser modtager af velfærdsstaten? Det virker som et forsøg på at finde syndebukke eller aflede opmærksomheden fra de beslutninger, som skal tages for udvikling af Danmark.

EUs og dansk sparepolitik sikrer bankerne, svækker efterspørgslen og rammer os alle! Ved at lempe regler for kommunerne kunne arbejde sættes igang med de afledte virkninger, det ville give. Vores miljø og fødevarer er truet af kemi, vækstfremme og konkurrence på traditionelle markeder, i stedet for at gå skarpt ind på markedet for den økologiske efterspørgsel . Vores ´arbejdsudbud´ er truet ved at tryghed i arbejdsløse perioder er skåret ned. Nogen siger, at det er værre andre steder. Det er ikke et godt argument. Det er et varsel om, hvordan det kan blive ved at lade stå til.
Det er en politisk kunst at pege på midler og nå mål, som er væsentlige for tryghed, udkomme og fællesskab, ethvert menneskes fundamentale behov. Det er at sætte splid, når et demokratisk parti udpeger svage minoritetsgrupper som syndebukke.
Oplagte spørgsmål: Hvor er kampagnen for praktikpladser? For stærke børnefamilier? For ligestilling? For billigere offentlig transport? For bæredygtighed? For kapitalvindingsskat? For at styrke nødhjælp, asylpolitik og integration i en tid, hvor krige hærger? Enhedslisten holder dialogen fast på det væsentlige.

Marjon Boelskov
Skovhusene 21. 5874 Hesselager
mdl af Enhedslisten