Læserbrev: Økologisk omstilling nu

Det danske konventionelle landbrug er i krise. Gælden er på svimlende 360 milliarder kr. Multi-resistente bakterier breder sig fra landets svinestalde, sprøjtegifte og overskydende næringsstoffer forurener vandmiljøet og grundvandet, og naturen lider under sløjfning af de små naturområder. Agerlandets dyre- og fugleliv, fx harer og lærker går stærkt tilbage, og husdyrvelfærden lider under de industrialiserede produktionsforhold. Næsten værre er det, at det danske landbrug ikke er med til at løse verdens fødevaremangel, som det ellers tit bliver påstået. Siden 1970’erne har dansk landbrug brugt mere energi og importeret mere protein end det selv producerer. Stort set alle afgrøder, der dyrkes i Danmark, bruges til dyrefoder, og der importeres store mængder proteinholdigt foder fra 3. verdenslande. Hvis man i stedet for dyrefoder dyrkede afgrøder, der kan anvendes direkte til menneskeføde, ville afgrøderne kunne ernære 10 gange så mange mennesker som nu.
Landbrugets krise løses ikke ved at bygge endnu større og mere industrialiserede produktionsanlæg, eller poste endnu flere penge ind i et erhverv, som i forvejen modtager 7,2 mia. kr. i årlig EU-støtte (2013-tal). Vi må omlægge til en bæredygtig produktionsform, hvor ressource- og energiforbruget mindskes, (hus)dyr, natur og miljø skånes, og vi får sundere fødevarer. Økologisk omlægning af hele den danske landbrugsproduktion er både økonomisk og teknisk muligt inden for en kort årrække, og er den eneste farbare vej frem for et kriseramt erhverv. Samtidig kan landbruget så imødekomme den stærkt stigende efterspørgsel efter økologiske fødevarer.
Som forbruger kan man være med til at støtte denne omlægning ved at købe økologiske fødevarer. Det er heldigvis blevet både nemmere og billigere, nu hvor COOP har valgt at støtte økologien i deres butikker. Der er også åbnet ikke mindre end 6 lokale økologiske fødevarefællesskaber på Fyn, heraf et i Svendborg, og lokale bæredygtige madmarkeder både i Svendborg og på Langeland.

 

Nanna Maria Rask

Enhedslisten