Genopret den kommunale velfærd

  • af Jesper Kiel, folketingskandidat for Enhedslisten i Svendborgkredsen

Kommunernes økonomi til at tage sig af de ældre, børnene, skolerne og al den øvrige kommunale service er blevet udhulet gennem de seneste fire år. Kommunernes økonomiske ramme, og dermed bloktilskuddet fra staten, skal hæves med 5,1 mia. kr. årligt for at dække hullet. Det er sket dels ved, at kommunernes økonomi ikke er blevet reguleret for et stigende antal ældre, og fordi Bjarne Corydon direkte har skåret i bloktilskuddet til kommunerne.

Hvis man, som Helle Thorning, regner sammen frem til 2020, så skal Bjarne Corydon ryste op med 25 mia. kr. for at holde genoprette den kommunale velfærd. Helle Thorning har bestemt ikke åbnet en gavebod, når regeringen vil bruge 39 mia. kr. mere på velfærden over de næste fem år. Dels vil der også i denne periode komme et stigende antal ældre, og en stor del af de 39 mia kr., skal bruges i regioner og af staten. Derfor dækker regeringens løfter ikke en gang hullet efter fire års nedskæringer, som direkte har betydet nedskæringer i Svendborg Kommune for omkring 50 mio. kr.
Enhedslisten vil sikre en reel genopretning. Det kan lade sig gøre, hvis man vil rulle skattelettelserne til de mest velhavende tilbage og sikre beskatning af aktiespekulation og multinationale selskaber.