Bind Fyn bedre sammen for flere tog og genåbning af stationer

Enhedslisten vil styrke regional- og nærbanetrafikken på Fyn. Det giver bedre togforbindelser for alle dem, der har brug for toget for at passe deres arbejde el- ler uddannelse. Og så er skinnerne jo det oplagte alternativ, når bilismen på Fyn skal mindskes.

Jesper Kiel, Pernille Skipper og Rune LundJesper Kiel, Pernille Skipper og Rune Lund i aktion ved Svendborg Banegård for bedre tog på Fyn

Vi arbejder for:

 • Flere tog Stationerne på Østfyn og Vestfyn, herunder Langeskov, skal tænkes ind i et regionaltogssystem/ nærbane, som samkøres med Svendborgbanen.
 • Vi skal have kørsel med 30-minutters intervaller på disse nærbaner.
 • De pendlere, der rejser langt, har brug for en god nærbane med koordinerede afgange i forhold til IC- og regionaltog, så de kan få en hurtigere og mere flek- sibel rejse.

Genåbning af stationer

 • Vi vil åbne og genåbne standsningssteder i Hjulby, Ullerslev, Marslev – samt Odense Øst og Bolbro.

Opgradering af Svendborg-banen

 • Banen udbygges til dobbeltspor på strækningen Svendborg-Stenstrup
 • Banen opgraderes til 140 km/t
 • Alle overkørsler sikres med den nyeste teknik
 • Alle overkørsler forsynes med helbomme, og samtidig sikres optimale over- sigtsforhold ved overskæringerne. Dette betyder for eksempel fjernelse/be- skæring af vegetation og lignende, der blokerer for udsynet.
 • Hele Svendborgbanen skal på sigt udbygges til dobbeltspor og elektrificeres.
 • En midlertidig løsning med flere krydsspor. Først og fremmest krydsspor mel- lem Svendborg og Stenstrup.
 • På længere sigt ønsker Enhedslisten, at overkørslerne nedlægges og erstattes af over-/underføringer, der er mere sikre og giver mulighed for højere hastig- hed.

 

 

Bilag Størrelse
trafik-flyer-2.pdf 889.66 kB