Ulighed er usundt for et samfund

Både de borgerlige og også den nuværende regering har stået for – og har gennemført en politik, som gav skattelettelser til de rigeste og sparede på de offentlige udgifter, især dem der gik til de fattigste i Danmark. I Danmark, som før var et af de lande med størst lighed, stiger nu uligheden.

 

  • af Niels Dragsted – Læserbrev i Fyns Amts Avis 13. juni 2015

Ifølge bogen “Klassekamp fra oven”, som har tal fra arbejderbevægelsens erhvervsråd har den rigeste procent af danskerne fået en stigning i indkomst efter skat på 50% fra 1985 til 2012. Arbejderklassens indkomststigning efter skat var til sammenligning kun 23%.
Nu kan jeg høre en neoliberalist som Samuelsen sige, at det ikke gør noget med større ulighed, bare alle får det bedre. Men det er ikke tilfældet. Indtægt efter skat for mennesker på overførselsindkomst er er faldet i samme periode.

Men der er en anden pointe. Ulighed er usundt for et samfund. I udviklede samfund med stor ulighed som USA er børnedødeligheden højere, levealderen lavere, sundhedstilstanden dårligere, kriminaliteten højere, uddannelsesniveauet lavere og den sociale mobilitet er lav, ligesom menneskers tryghed og tillid til hinanden er lavere. Dette har forskning udført af mange forskellige forskere vist. Forskerne Richard Wilkinson og Kate Picket har samlet forskningen i bogen “Lighed”.
Dertil kommer at forskning udført af økonomer fra OECD og IMF nu har vist at ulighed også skaber mindre økonomisk vækst.

Det passer på Danmark, hvor der endnu ikke er kommet nogen økonomisk vækst af betydning trods mange års spare- og nedskæringspolitik.
Det passer især på Sydeuropa og ikke mindst Grækenland, hvor sparepolitikken har haft katastrofale konsekvenser for almindelige mennesker med høj arbejdsløshed på 50% for unge. Men i samme periode er Grækenlands gæld steget til det dobbelte.

Sparepolitikken var en fejl, som ganske vist har beriget de rigeste, men skadet samfundet som helhed.
Kun Enhedslisten er imod sparepolitikken. Kun Enhedslisten har en ansvarlig økonomisk politik, ansvarlig overfor almindelige mennesker. Pengene skal komme fra en større beskatning af overklassen.

Hilsen
Niels Dragsted
Kullinggade 23A