Gonzalo Carrillo er flyttet fra Svendborg og er udtrådt af byrådet

Fra 1. august er Gonzalo Carrillo, som er et af Enhedslistens fire byrådsmedlemmer i Svendborg,  flyttet til Nordjylland, og er dermed udtrådt af byrådet. 

– Jeg flyttet til Nordjylland sammen med min familie. Det har været en stor beslutning, som har krævet mange overvejelser, men det som har vejet tungest er ønsket om at komme tættere på vores nordjyske familienetværk. I første omgang prøver vi lige og ser, om vi kan falde til i Nordjylland, hvilket vi selvfølgelig regner med, forklarer Gonzalo om baggrunden for hans udtræden.

Gonzalo har meddelt midlertidig adresseændring til byrådet og har mulighed for at indtræde igen, såfremt familien, skulle vælge at flytte tilbage til Svendborg Kommune.  Hans plads i Social- og sundhedsudvalget overtages midlertidigt af Susanne Gustenhoff, som også er hans suppleant i §18- Børn- og ungeudvalget.  Fra Byrådsmødet 25. august anmoder Enhedslisten om at Jens Erik Laulund Skotte fra Ollerup indtræder i byrådet.

– Jeg takker for den opbakning der har været i forbindelse med byrådsarbejdet og for den fantastiske indsats, som Enhedslisten i Svendborg har gjort. Det har været en fornøjelse at have været en del af. Jeg ønsker Enhedslisten i Svendborg alt held og lykke i kampen mod ulighed og for solidaritet og bæredygtighed, slutter Gonzalo