Væk med besparelser på børn og unge!

Møde i Udvalget for Børn og Unge 8. september 2015

På børn og unge-området har Enhedslisten stemt imod at rammebesparelser på 2,9 mio. skulle videresendes til budgetforhandlinger.

  • Af Susanne Gustenhoff Enhedslistens medlem af Udvalget for Børn og Unge

Vi har stemt nej, med henvisning til vores eget alternative budget forslag fra sidste år, hvor vi tog besparelserne af bordet. Det er umuligt for Enhedslisten, at sige ja til en rammebesparelsesomgang, hvor der bliver skåret i normeringer i vuggestuer og børnehaver, hvor SFO’er og Juniorklubber endnu engang skal holde for, sådan at børn og unges fritids tilbud skal nedprioriteres, og endelig vil man “beholde” besparelserne, som der findes ved øget inklusion i skolen.

Rammebesparelserne vil betyde stort pres på pædagoger og lærere, som skal udøve deres faglighed, hvis mængden af opgaver, og muligheden for at løse opgaverne kvalificeret presses af økonomien. Den gruppe af børn og unge der rammes hårdest ved sådanne besparelser er de svageste, dem der har brug for ekstra hjælp og et fristed i en juniorklub, eller dem der har brug for længere forløb til, at blive inkluderet i et skolefællesskab… Det er helt umuligt, at sige ja til en rammebesparelse når der samtidigt bliver rullet effektiviseringsbesparelser ud over alle budgetter på 0,35% hvert år.

Fra sidste år ligger en anden besparelse på 16,65 % som man forventede, at finde på bl.a. digitalisering og indkøb, den er man endnu ikke helt i hus med, her mangler man ca. 5,3 mio.. Endelig er det sådan, at regeringen har indført et omprioriteringsbidrag, hvor Svendborg kommune er blevet pålagt at spare først 5 mill. i 2016 og derefter stigende til 20 mill. i 2019. I Enhedslisten frygter vi, at omprioriteringsbidraget betyder besparelser på velfærdsydelser, og derfor Børn og Unge området. Vi vil derfor kæmpe for, at rammebesparelser, effektiviseringsbesparelser, og omprioriteringsbidrag ikke skal forhindre børn og unge i ordentlige udviklingsbetingelser, muligheder for læring og en sund og understøttende fritidskultur!