Endnu et nedskæringsbudget

Af Jesper Kiel, Enhedslistens medlem af Økonomiudvalget

Det er ikke rigtigt, når partierne bag budgetforliget får det til at lyde som om, at alle nedskæringer på de borgernære områder er taget ud af budgettet. Man fastholder en grønthøsterbesparelse på 0,35%. I 2016 skæres der 8,3 Mio. kr- og 2017 det dobbelte, så i 2019 er den årlige besparelse på 33,4 mio. kr.

Men oven i det kommer en ubeskrevet effektivisering, som stiger med 5 mio. kr. hvert år og så har man ikke taget alle rammebesparelserne væk, der er besparelser for 1,8 mio. kr tilbage. Så facit er en årlig besparelse på 15 mio. kr. 2016 stigende til over 55 mio. kr. i 2019. Det er 100-150 stillinger, som vil blive skåret væk.

Af grønthøsterbesparelsen rammer 80% på de borgernære områder: Børn og unge samt social- og sundhedsområdet. Vel at mærke, hvis man man ikke regner jobcenter, natur og kultur som “borgernære” områder.

Var det så nødvendigt at svinge sparekniven igen? Det mener Enhedslisten ikke! Det er faktisk et overskud på driften, som er 10 mio. kr. større end nødvendigt. Hvis man så var villig til at udskyde nogle anlægsprojekter, som fx forlængelsen af Johannes Jørgensens Vej til Tankefuld indtil byggegrundene er solgt. Så kunne man uden problemer have fjernet nedskæringerne i 2016. Det er naturligvis også det, vi lagde op til i Enhedslistens budgetforslag.