Læserbrev: Lad os fastholde retsforbeholdet!

 

Hvis EU var demokratisk, og den danske indflydelse klar nok, kunne vi stemme ja den 3. december. Men det er ikke tilfældet. Tværtimod.

Stemmer vi nej, kan vi fortsat vælge at deltage i fælles EU beslutninger på retsområdet, når de er i vores og EUs interesse. Vi kan sammen gøre vores bedste for at bekæmpe kriminalitet over grænserne. Men vi skal ikke forhånd sige ja til masseovervågning. Og ikke sige ja til en fælles europæisk anklagemyndighed! Vi bør sige NEJ til strafudmåling for danskere efter andet end dansk ret. NEJ til at sætte det indre marked over menneskerettighederne.

Efter et ja den 3. december ville vores stemme bliver ikke hørt i EU, når de store og stærke er enige. Ikke hørt fordi vi på forhånd har givet beslutningsretten i Folketinget videre til embedsmændene i EU-Kommissionen. Der er ingen fortrydelsesparagraf, og embedsmændene i Bruxelles er helt anonyme, når retten sættes i Europa.

Dansk retsvæsen er gennemskueligt. Det er EU Retten ikke, og den bliver det i endnu mindre grad i

fremtiden. Embedsmændene i EU, som udarbejder lovforslag, taler ikke i klare sætninger. Det er man vant til i Syd- og Østeuropa. Men vi kender ikke de omveje, man skal kunne sno sig ad i et fælleseuropisk retssystem, hvis det får myndighed over det danske.

Det bliver de stærkes ret og et morads af kompromisser, som meget få begriber. Der skal en

hærskare af nye sprogkyndige advokater til. Og hvor er den grundlov, som retten skal hvile på?

Ved at stemme nej til at ophæve retsforbeholdet, har vi stadig mulighed for at holde fast på retsprincipper, som hører til vores tradition og som vi kan have indsigt i.

Marjon Boelskov

Skovhusene 21. Hesselager