Enhedslisten vil have tog til tiden på Svendborgbanen

Som nytiltrådt stedfortræder i Folketinget for Enhedslisten har Jesper Kiel benyttet muligheden for at stille spørgsmål til mundtlig besvarelse om forsinkelser og aflysninger på Svendborgbanen. Spørgsmålene vil blive rejst i folketingssalen onsdag 18/11. 

Pressemeddelelse 17/11 2015

– det er et stort problem for pendlerne i toget på Svendborgbanen, at der er tilbagevendende forsinkelser og aflysninger. Særligt bliver togpassagererne til og fra Svendborg ramt, fordi selv små forsinkelser fører til, at toget standses i Stenstrup. Jeg vil gerne vi de hvad trafikministeren vil gøre, for jeg mener det er uholdbart og der bør gøres noget forklarer Jesper Kiel om baggrunden for at tage sagen op i folketingssalen.

 

Jesper Kiel sammen Pernille Skipper og Rune Lund fra tidligere aktion for opgradering af Svendborgbanen.

4) Til transport- og bygningsministeren af:
Jesper Kiel (EL):
Hvad er ministerens holdning til, at passagererne på Svendborgbanen tilbagevendende oplever stribevis af forsinkelser og aflysninger på grund af mangel på tog, skinnenettets beskaffenhed og dårligt fungerende signaler?
(Spm. nr. S 264).

5) Til transport- og bygningsministeren af:
Jesper Kiel (EL):
Hvordan forholder ministeren sig til, at selv små forsinkelser fører til, at tog mod Svendborg standses i Stenstrup, hvor passagererne må afvente næste tog eller busser til erstatning for tog, alt sammen med endnu større forsinkelser til følge for passagererne?
(Spm. nr. S 265).