Læserbrev: At afskaffe retsforbeholdet er ikke en styrkelse

Den 3. december stemmer vi om at bevare eller afskaffe Danmarks retsforbehold i EU. På grund af retsforbeholdet kan vi i Danmark i dag selv bestemme vores retspolitik. Afskaffer vi forbeholdet, vil beslutninger om retspolitikken blive flyttet længere væk fra den enkelte borger, og vil blive endnu sværere at få indflydelse på.

EU vil så kunne fastlægge vores retspolitik på mange helt centrale områder, fx for skilsmisser, forældremyndighed, retssikkerhed og strafniveauer. Udenlandske domstole vil få adgang til at beordre ransagninger, aflytninger mv. i danske hjem, og kan kræve danske statsborgere udleveret til strafforfølgelse, uden at en dansk domstol skal vurdere sagen. Ikke mindre end 22 nye retsakter på mange forskellige områder vil med det samme komme til at gælde i Danmark, hvis forbeholdet afskaffes.

Mange mener, at vi for at styrke det europæiske politisamarbejde, Europol, skal afskaffe retsforbeholdet, men prisen i form af tabt indflydelse på retspolitikken vil være alt for høj. Politisamarbejdet kan styrkes på andre måder, fx ved at Danmark indgår en parallelaftale med EU om Europol, hvor vi kan bevare kontrollen med borgernes retssikkerhed. Dermed kan vi undgå vi at åbne for masseovervågning og udveksling af oplysninger om den enkelte borger til andre lande og til private, uden god demokratisk kontrol med politiet, og uden den enkelte borgers viden herom.

Det vil således få betydelige negative konsekvenser for retssikkerheden i Danmark at afskaffe vores nuværende retsforbehold. Hvis vi først afskaffer det, får vi ikke mulighed for at genindføre det. Derfor skal det bevares, så stem nej d. 3. december.

Venlig hilsen

Nanna Rask, Vornæs Skovvej 26, 5700 Svendborg

medlem af Enhedslisten