Nej til lukket fort på Jessens Mole

Det nye byggeri på Jessens Mole, som der lægges op til i en ny lokalplan, bliver alt for massivt, lukket og ensformigt mener Enhedslisten. Derfor stemte Enhedslisten imod lokalplanforslaget i økonomiudvalget.

Økonomiudvalgsmøde 23. februar 2016


Visualisering af det nye byggeri på Jessens Mole

Man fjerner sig mere og mere fra det åbne, varierede byggeri, der var lagt op til da man udbød grunden. Det bliver et lukket fort uden adgang til gårdrummet, det bliver for højt og man har helt fraveget muligheden for, at der kommer erhverv i stueetagen, som kan placeres oven på en forhøjet parkeringskælder. Som byggeriet tegner sig nu, så vil Svendborg komme til at fortryde, at man har solgt grunden for usle 2 mio. kr. forklarer Jesper Kiel om baggrunden for at han stemte imod lokalplanen.

Økonomiudvalget valgte en model, hvor der kan åbnes op for at planens “kuber” på tagetagen kan dække op til 75% mod kun 38% i det oprindelige tilbud. Dog skal bygningshøjden i så fald sænkes.

Dette tiltag vil yderligere forstærke indtrykket af en massiv mur mod mellem by og havn. Man skulle både have sænket højden og fastholdt den smule åbenhed, der var i byggeriet. Det er et totalt knæfald over bygherrens krav, slutter Jesper Kiel.

Enhedslisten og Liberal Alliance var de eneste som stemte imod lokalplanen.