Enhedslisten stiller krav om ligestilling

Kommunens udviklingsafdeling har været kreative og nedsat et havneforum med folk, der skulle præsentere bud på havnens udvikling. Det endte med, at der sidder 16 mænd fra foreninger, erhvervsliv og kulturliv rundt om bordet. Og ikke en eneste kvinde! Derfor har Enhedslisten nu rejste forslag om, at der skal sikres ligestiling i Svendborg Kommune

– Enhedslisten vil nu kæmpe for, at der ikke sker en gentagelse af nedsættelse af sådanne mandsdominerede arbejdsgrupper og fora. Havneforum viser med aI tydelighed at vi trænger til, at få sat spot på ligestillingen, forklarer Susanne Gustenhoff om forslaget

 

Enhedslistens byrådsgruppe har der stillet flg. forslag til byrådsmødet d. 01.03.2016:

“Enhedslisten foreslår, at administrationen – efter den uheldige erfaring med sammensætning af Havneforum udelukkende mænd – udarbejder et forslag til, hvordan der kan skabes ligestilling mellem kønnene, når der nedsættes arbejdsgrupper og fora på væsentlige politikområder. På baggrund af forslaget skal der ske en politisk drøftelse af, om der eksisterer ligestillingsaspekter i enhver kommunal sagsbehandling – også på områder, som ikke traditionelt forbindes med ligestilling. Og der skal vedtages retningslinjer for den kønsmæssige sammensætning af arbejdsgrupper og lignende.”