Nyttejob skal ikke være social dumping

Enhedslisten foreslår at kommunens nyttejob, skal overholde gældende overenskomster og tilbyde en bred vifte af arbejdsopgaver, som kan være med til at opkvalificere de arbejdsløse.

– Med disse forslag ønsker vi at den aktiverede får en mere anstændig behandling med valgmuligheder til en løn der afspejler samfundets normer for udført arbejde. Det vil øge motivationen og selvrespekten for dem, som er så uheldige ikke at kunne opnå ordinær beskæftigelse, siger Steven J. Legêne, der er Enhedslistens repræsentant i EBK udvalget.

Enhedslistens byrådsgruppe ønsker følgende forslag behandlet ved Erhvers- Beskæftigelses- og Kulturudvalgsmøde den 3/3 2016.

I 2014 besluttede kommunen, at gøre brug af nyttejobs indsats for visse borgere på kontanthjælpsydelse. Enhedslisten foreslog i sin tid, at man ikke skulle gøre brug af det der ligner tvangsarbejde, uden økonomisk gulerod for den som udfører arbejdet.

Da der ikke kunne opnås flertal for dette forslag, endte det efter nogle forhandlinger med at Enhedslisten opnåede, at nyttejobbere skal udføre arbejde i 28 timer/ uge, hvor det oprindelige udkast lå på fuldtid, 37 timer/ uge.

Vores nye forslag går ud på, at bede administrationen om at udarbejde en ny model for nyttejob i Svendborg, som bygger på, at;

* Arbejdstiden afspejler kontanthjælpen omregnet til overenskomstmæssig timeløn.

* Nyttejobberne får mulighed for at indgå i hele kommunens organisation med en bredere vifte af opgaver.

* Nyttejobbere får mulighed for at vælge mellem denne vifte af opgaver.

Enhedslisten ønsker desuden et forslag til frikommuneforsøg, hvor Svendborg Kommune søger om at udbetale et beløb, (som svarer til kontanthjælpen) som overenskomstmæssig løn i stedet for kontanthjælp, samtidig med at kommunen fastholder samme statslige refusion.

”Med disse forslag ønsker vi at den aktiverede får en mere anstændig behandling med valgmuligheder til en løn der afspejler samfundets normer for udført arbejde. Det vil øge motivationen og selvrespekten for dem, som er så uheldige ikke at kunne opnå ordinær beskæftigelse ´´, siger Steven J. Legêne, der er Enhedslistens repræsentant i EBK udvalget.

”Desuden vil vi undgå pipfuglearbejde, f eks som nu, hvor én nyttejobber putter 15 klemmer i en pose, den næste nyttejobber vejer posen, for at kontrollere antallet af klemmer, hvorefter den sidste nyttejobber må forsegle posen. 28 timer om ugen uden økonomisk incitament, uden kvalificerende indhold og uden udsigt til en værdig økonomisk tilværelse.

Enhedslisten Svendborg er overbevist om, at en ændret tilgang til denne type aktiviteter, vil medføre væsentlige forbedringer for den enkelte borger, der er havnet på bunden af samfundets velfærdsforpligtigelse. ”