Omsider håb for lokal arbejdstidsaftale med lærerne

Enhedslisten hilser det velkomment, at DF’s Dorthe Ullemose og de Radikales Hanne Ringgård Møller synes, at Svendborg nu skal indgå lokal arbejdstidsaftale med lærerne.

Af Susanne Gustenhoff, Enhedslistensmedlem af Udvalget for Børn og Unge

Vi vendte os mod den hårde linje, der blev lagt over for lærerne tilbage i 2013, hvor KL og regeringen koordinerede skolereform og overenskomstforhandlinger i en sådan grad, at det undergravede den danske model.


Lockoutede lærere demonstrerer foran rådhuset i Svendborg i 2013

Lad mig lige genopfriske: På byrådsmødet 2. april 2013 stillede vi forslaget om ikke at deltage i dette spil og undlade at lockoute vores lærere. Det forslag stemte alle imod.

Efter lockouten stillede vi forslag om, at Svendborg skulle videreføre den daværende lokale aftale med lærerkredsen. Og at man i fremtiden ønskede, at samarbejdet med kredsen byggede på aftaler. Det forslag blev stemt ned på byrådsmødet 30. april 2013.

Igen 23. april 2014 forsøgte vi at skabe politisk grundlag for, at man skulle genoptage forhandlingerne og ikke blande sig i indholdet af en aftale, blot fremme en. Men også her valgte man den lidet visionære vej at lægge sig op ad KL’s anbefalinger.

Vi ønsker stadig en lokalaftale med lærerkredsen.

For os er det vigtigt at bevare aftaleretten og at fremme vilkår, der gør det muligt også at levere kvalitet i kerneydelserne.

Hvis tiden er blevet moden til en lokalaftale, kan vi kun glæde os og tilslutte os.

Forslaget som behandles på Byrådsmødet 29. marts 2016

“Byrådet bemyndiger forvaltningen til at optage forhandlinger med Øhavets Lærerkreds med den hensigt at skabe de bedste betingelser for udviklingen af en fælles folkeskole i Svendborg Kommune. Det er op til forvaltningen og Øhavets Lærerkreds i fællesskab at skabe forhold, der understøtter og anerkender ledelsesretten og lærernes muligheder for at varetage det professionelle ansvar for undervisningen i et tæt samarbejde med øvrige samarbejdspartnere. Aftalen skal være budgetneutral, og forhandlingsresultatet forelægges i byrådet til politisk godkendelse.”