Kommunen skal ikke agere bolighaj overfor flygtninge

Da byrådet på vedtog, at flygtninge skal have midlertidige boliger i det tomme kursuscenter i Lunde, foreslog Enhedslisten mere rimelige forhold for flygtningene. Svendborg kommune vil stuve 92 flygtninge ind på kursuscenteret, som hidtil har været anvendt til 46 kursister.

Byrådsmøde 26. april 2016

Enhedslisten foreslog at der som udgangspunkt kun skulle bo 1 person på værelserne, som kun er på 10 kvm. Alle  andre partier afviste dog forslaget. På den baggrund foreslog Enhedslisten, at de flygtninge, som skal deles om et værelse på 10 kvm, skal have en reduktion i huslejen også dette dette forslag blev afvist af samtlige partier. 

– Jeg synes det er grove løjer at kommunen samlet set vil opkræve lidt over 4000 kr i husleje for et værelse på 10 kvm. Alle andre, som ville opkræve en sådan husleje fra fattige menneske i bolignød, ville få betegnelsen bilighajer. Enhedslisten synes ikke kommunene skal optræde som bolighaj udtaler Jesper Kiel som fremførte Enhedslistens ændringsforslag på byrådsmødet.

Flygtninge på integrationsydelse har en indtægt om måneden på 5200 kr efter skat og skal fremover betale ca. 2000 kr i husleje for halvdelen af et værelse på ca. 10 kvm.

 

Ændringsforslag fra Enhedslisten

Forslag 1
Der placeres som udgangspunkt kun en person pr. værelse, med mindre der er tale om par eller enlige med børn.

Forslag 2
Huslejen skal afspejle, hvis to personer deles om et værelse, således at huslejen reduceres for dem som bor på et delt værelse.

Forslag 3
Administrationen sikrer at findes en model, hvor flygtningene kan påtage sig faste praktiske opgaver mod at få reduceret huslejen.

 

 

 

 

Til Højre ses plantegning over et typisk værelse på Lunde Kursuscenter. >> 

 

Referat af møde i Svendborg Byråd 26. april 2016